GSGroup: 2017 årsrapport er klar
Sandefjord, 21.06.2018


Sterk utvikling i både omsetning og resultat

2017 ble et godt år for GSGroup og selskapet legger bak seg et år med rekordhøy omsetning. Selskapet har hatt en gjennomgående positiv utvikling både operasjonelt og resultatmessig. Spesielt har salget av løsninger innenfor flåtestyring, posisjonering, sporing og gjenfinning av objekter hatt en sterk utvikling. Flere store internasjonale kunder bruker nå GSGroup som leverandør, og dette gir selskapet et godt salgs- og vekstpotensial fremover.

  • Konsernets omsetning for 2017 var MNOK 193,1 sammenlignet med MNOK 178,6 i 2016, en vekst på 8,1%.
  • EBITDA var på MNOK 24,0 i 2017, sammenliknet med MNOK 14,0 i 2016.
  • For konsernet ble ordinært resultat før skatt NOK 8,9 millioner i 2017, mot et underskudd på MNOK 3,3 i 2016.

Se hele GSGroups Årsrapport for 2017 her