Til innholdet
System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.BinaryReader.Read(Byte[] buffer, Int32 index, Int32 count)
  at Lucene.Net.Store.SimpleFSDirectory.SimpleFSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadBytes(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len, Boolean useBuffer)
  at Lucene.Net.Index.CompoundFileReader.CSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.Refill()
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadByte()
  at Lucene.Net.Store.IndexInput.ReadVInt()
  at Lucene.Net.Index.TermBuffer.Read(IndexInput input, FieldInfos fieldInfos)
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.Next()
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.ScanTo(Term term)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Get(Term term, Boolean useCache)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Index.SegmentReader.Terms(Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.MultiTermEnum..ctor(IndexReader topReader, IndexReader[] readers, Int32[] starts, Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardTermEnum..ctor(IndexReader reader, Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.GetEnum(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.MultiTermQuery.ConstantScoreAutoRewrite.Rewrite(IndexReader reader, MultiTermQuery query)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.IndexSearcher.Rewrite(Query original)
  at Lucene.Net.Search.Query.Weight(Searcher searcher)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.CreateWeight(Query query)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.Search(Query query, Collector results)
  at Examine.LuceneEngine.SearchResults.DoSearch(Query query, IEnumerable`1 sortField, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\SearchResults.cs:line 110
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 182
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 163
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMediaCacheValues(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.<>c__DisplayClass38_0.<GetCacheValues>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItemInternal(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, Func`1 dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.DocumentById(Int32 id, ContextualPublishedCache cache, Object ifNotFound)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.Media(Int32 id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.Media(String id)
  at ASP._Page_app_plugins_allegro_subheroimagediagonal_show_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Våre løsninger gir din bransje

Bedre innsikt Økt ressursutnyttelse Økt lønnsomhet Lavere C02-utslipp  Høyere effektivitet

Håndverksbransjen har fått øynene opp for flåtestyring med GPS, og innfører i økende grad flåtestyring i sine biler. Dette gjør de blant annet for å optimalisere den daglige driften, og for å kunne dokumentere overfor skattemyndighetene at bilene ikke brukes utenom arbeidstid og til private ærend.

Bedre koordinering, planlegging og styring av prosjekter fører til bedre bunnlinje, og potensielt til større sikkerhet, større arbeidsglede, bedre arbeidsmiljø og færre arbeidsulykker.

Med en digital tjenestestyring og flåteplanlegging fra GSGroup vil du få bedre kommunikasjon, bedre oversikt, større forutsigbarhet og flyt.

Tjenester for Håndverk og servicebransjen

 

- Flåtestyring

- Kjørebok

- Sporing og gjenfinning

- Mobil ordrehåndtering

Flåtestyring

Lag en oversikt over kjøretøyposisjoner og ruter. Informer kundene om forventet ankomsttid når de ringer. Unngå stjernekjøring og finn den medarbeideren som er nærmest til å løse en hasteoppgave.

Med vår avanserte GPS-sporing har du alltid oversikt over flåten din. Det sikrer optimal kontroll over dine biler og ansatte og optimerer den daglige driften.

Det blir enkelt å administrere flåten din, og du vet alltid hvilke kjøretøy som er nærmest og klare for en ny oppgave.

Les mer om flåtestyring her

 

Kjørebok

Førerkort fra GSGroup gjør hverdagen din enklere og sikrer at din bedrift overholder avgiftsreglene for nyttekjøretøy.

Den passer alle bedrifter uansett størrelse, og uansett om bedriften har faste sjåfører, eller om firmaets biler brukes av flere ulike ansatte.

Dagboken dokumenterer alle reiser automatisk, og gir føreren full oversikt.

Du får en profesjonell loggbokløsning som kan tilpasses større organisasjoners behov for automatiserte prosesser og integreres med bedriftens ERP gjennom åpen API.

Les mer om kjørebok her

Mobil ordrehåndtering

Hver dag bruker hundrevis av håndverkere og servicearbeidere verktøyene våre på telefonen mens de er på farten. Applikasjonene gjør det enkelt å lage tilbud, registrere nye bestillinger, føre timeregnskap, dokumentere og faktura ved hjelp av telefonen. Det skaper mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten slik at effektiviteten og lønnsomheten i virksomheten kan forbedres.

Les mer om mobil ordrehåndtering her

Sporing og gjenfinning

Nedetid koster penger. Med sporingsløsninger fra GSGroup unngår du nedetid på maskiner og utstyr ved tyveri. Med 30 års erfaring og har GSGroup gjennomført flere tusen søksoperasjoner. 

Les mer om sporing og gjenfinning her