Til innholdet

Ny versjon av Kjøreboka gir enklere administrasjon ved bildeling

Har du opplevd at de ansatte glemmer å identifisere seg eller benytter feil sjåføridentifikasjon?

Vi har gjort det langt enklere å holde rede på hvilke sjåfører som har benyttet bilene til enhver tid. Nå kan de ansatte selv rette opp i feilene. Det gir langt mindre administrasjon, samtidig som kvaliteten på Kjøreboka blir bedre.

De ansatte får tilgang til reiser uten sjåfør, og med et “klikk” flyttes reisen over til den ansattes Kjørebok!

 

I tilfeller hvor det er registrert feil sjåfør, må reisen først settes til “uten sjåfør” før den rettmessige sjåføren kan plukke opp reisen i sin Kjørebok.

Sjåfør kan avvise reiser

Kjøreboka sikrer sporbarhet på reiser. Det vil alltid fremkomme hvem som har avvist og hvem som har tatt eierskap til reiser. Kjøreboka sikrer også at den ansatte kun får tilgang til reiser  på kjøretøy innen sin avdeling.