Til innholdet

 

 

Bompenger er en betydelig kostnad, og er tidkrevende å regne ut. Nå skjer beregningen av bompenger automatisk på hver reise.

Dette gir de ansatte mulighet for å benytte yrkesbilene også til private formål. Produktsjef og leder for innovasjon i GSGroup, Sturle Furland hos GSGroup sier integrert bompengekalkulasjon vil redusere administrasjonskostnadene.

-Flere selskaper tillater de ansatte å benytte yrkesbilen privat. Da har de samtidig pålagt seg selv å følge opp bomkostnader. Uten kostnadsberegning, må alle private turer gjennomgås manuelt. Det arbeidet blir raskt omfattende, og kan ikke sies å bidra positivt til selskapets verdiskapning, sier Furland.

Bompasseringer blir beregnet for hver enkelt reise, noe som gjør det mulig å se reisekostnader for et bestemt prosjekt, samt om det dreier seg om en arbeids- eller privatreise. Andelen privatkjøring skal fordelbeskattes, og det inkluderer også bompenger. Den ansatte har en privat fordel av å få dekket bomkostnader, og derfor må kostnadene innrapporteres (a-melding).

Tidkrevende

Bompenger utgjør en betydelig del av kostnadsbildet til bilparken ikke minst gjennom ekstra administrasjon, enten det gjeld er kostnadsoppfølging i prosjekter, leveranser eller skatteregler. Ikke minst er det tidkrevende å gjennomgå fakturaer fra bomselskapene for å fremskaffe grunnlaget i etterkant, og det er utfordrende å være ajour og ha oversikten klar når det er behov for den. Oppgaven blir raskt uhåndterlig, selv for små bedrifter-

- Bomkostnadene må beregnes per person og skal innmeldes ifbm lønn. Det betyr at bedriften må gjennomgå privatkjøringen og beregne bomkostnadene per tur. Oppgaven må utføres hver måned og øker administrasjonen betydelig. Økningen vil selvfølgelig avhenge av andelen privatkjøring, men selv med lite kjøring blir det en del arbeid.

  Selv om andre leverandører registrerer faktiske utgifter i stedet for beregning , tror Furland de fleste har behov for å få svar raskt.

- Et kostnadsoverslag vil være tilgjengelig umiddelbart etter turen. Kjøreboken er noe man ofte vedlikeholder fortløpende, da formålet med turene skal fylles ut. I mange tilfeller viderefakturer bedrifter faktiske kostnader, og det vil da være uhensiktsmessig å måtte vente inntill 2 døgn før man har fått avsluttet saken. Utsatte saker kan fort bli glemt.

 

Ta kontakt med GSGroup i dag om du vil ha mer informasjon om hvordan du kan ta i bruk bompengeberegning.