Til innholdet

Ny portabel batteridrevet temperaturmåler lansert

Systemet er blitt mindre og lettere, og har en batterilevetid på over ett år, selv med detaljerte målinger hvert 5 minutt.

 Det åpner for mange nye anvendelsesområder. GSGroup styrker med dette sin posisjon som leverandør av IoT-løsninger (Internet-of-things). GSGroup har i lengre tid registrert et stort behov for små, fleksible og pålitelige sensorløsninger. I mange tilfeller blir våre produkter brukt til å overvåke temperaturen på varer gjennom en lengre transportkjede. Det krever batterieffektive enheter som rapporterer ofte nok, har tilstrekkelig nøyaktighet og er robuste nok til å tåle de påkjenninger som oppstår under transporten.

Spotguard Temperaturovervåking er et videreutviklet produkt basert på IoT-plattformen som GSGroup fikk tilgang til gjennom oppkjøpet av Flextrack. Med dette understreker selskapet at IoT skal være et satsingsområde fremover. Oppkjøpet har gitt GSGroup mulighet for å tilby sensorer til ulike formål. Flextrack har lang erfaring med å levere batterieffektive sporingsløsninger. Det er ikke en nyhet å kunne tilby enheter som innhenter Gps-posisjon, sensormåling og kommuniserer dette over mobilnettet. Mange kan levere dette. Utfordringen blir å gjøre dette så energieffektivt at enhetene kan gå kun på batteri og samtidig ha tilstrekkelig varighet. På dette området har Flextrack lykkes med å skape et bredt spekter av produkter med svært lavt energiforbruk. Det gjør oss blant annet i stand til å levere posisjonsløsninger med batterivarighet på 5-10 år.

I dette tilfellet har vi tatt et eksisterende produkt og funnet en ny anvendelse. Enhetene er konfigurert til å imøtekomme de krav som stilles av GDP (Good Distribution Practice) innen matvare- og medisintransport. Her stilles det klare krav til hvor ofte det skal måles og hvor nøyaktig målingene må være. Ut fra disse betingelsene har vi satt sammen et produkt med egenskapene:

  • Måler temperatur hvert 5. minutt.
  • Nøyaktighet på minst 0.5 grader i hele temperaturområdet
  • Automatisk varsling når temperatur går utenfor ønsket temperaturområde
  • Minst 14 måneders batterivarighet (utskiftbare batterier)
  • Dokumentasjonskrav ivaretas ved at temperaturer automatisk blir lagret hos GSGroup og forsvarlig arkivert i minst 10 år.
  • Web-løsning for visning av temperaturgrafer
  • Vann- og støtavvisende enhet (IP67)
  • Vekt: 450 g
  • Dimensjon: 160x90x40 mm

Gjennom Spotguard Temperaturovervåking gis nye muligheter for digitalisering. Produktet er fleksibelt og kan tilpasses mange bruksområder. Om vi skrur ned målefrekvensen, så vil batterivarigheten øke tilsvarende. Det kan gi enda flere anvendelsesområder. I dette tilfellet har vi benyttet temperatursensor, men det kunne like godt vært en annen type sensor. Vi ser derfor frem til å videreutvikle produktet i tett samarbeid med våre kunder.

Nøkkelord: IoT, Sensor, temperaturovervåking, batteridrevet, mobilitet, robusthet, sporing, fleksibilitet