Til innholdet

Å sikre en god kontantstrøm er å sikre bedriftens overlevelse

En god økonomi er avgjørende for at en bedrift kan vokse og være med i konkurransen.

Kontantstrøm, cash flow, betalingsstrøm – kjært barn har mange navn. Kontantstrøm handler om en bedrifts likviditet – balansen mellom penger som går inn og ut av konto. En bedrift trenger å tjene penger og ha en jevn strøm av inntekter for å kunne investere, konkurrere og vokse.

Hver dag benytter tusenvis av håndverkere og servicearbeidere mobil ordrehåndtering fra GSGroup for å effektivisere driften. De to løsningene, Handyman og Smartday, gjør det enkelt å opprette tilbud, legge inn nye ordre, føre timer, dokumentere og fakturere ved hjelp av mobilen. Det frigjør tid til kjernevirksomheten, slik at effektiviteten og lønnsomheten bedres.

Mogens Lind er en leverandør av varmekilder og energi, og har i dag mer enn 10 000 kunder. Thomas Lind tok over driften i 2006, og mener bransjen er sjanseløse uten et system som effektiviserer og digitaliserer hverdagen.

- Med Smartday får vi et system som gjør at vi enkelt kan gi et tilbud til kunden når vi er på besøk, dokumentere via tekst og bilder og sende fakturaen samme dag. Alt ved hjelp av noen tastetrykk, sier Lind.

 Han påpeker også at digitale systemer gir en nærhet til kunden. All informasjon er tilgjengelig på en og samme plattform, noe som gjør oppfølgingen enklere og mer effektiv. 

- Først og fremst er kontantstrøm viktig for en bedrift: at det er en kontinuerlig strøm av penger inn på kontoen og ikke bare ut av den. Det er med andre ord veldig viktig at fakturaer sendes og betales i tide og at grunnlaget er riktig. Med Smartday kan vi fakturere samme dag som oppgaven er fullført: At fakturaen sendes ut raskt og at det er god og grundig dokumentasjon på utført arbeid er en sikkerhet for både kunde og selskap.

Positive ringvirkninger

Også BWT som utvikler og selger vannbehandlingssystemer opplever at mer effektiv fakturering har gitt større kundetilfredshet. 

- Før hadde vi en liten oversikt og vi risikerte at fakturaene ikke kom raskt nok ut til kunden. Det kunne skje at kunden tok kontakt med oss forbi de hadde fått en regning, men ikke kunne huske hvilken oppgave som var blitt utført. Det førte til lite tilfredse kunder og ubetalte regninger.  Med mobil ordrehåndtering sendes nå fakturaene automatisk, kort tid etter servicen er utført. Systemet gjør at regningene ikke blir glemt, sier servicedirektør, Kim Bogo, i BWT Danmark.

Mobil ordhåndtering fra GSGroup sørger for sømløs kommunikasjon både innad i egen bedrift og ut mot kunden. GSGroups løsninger er kjent under navnene Handyman og Smartday og er bygget på de samme prinsippene.

- Forskjellene er små. Ofte går det på størrelsen på bedriften og tjenestene de tilbyr, sier produktsjef, Magne Roald. Det er samme virksomheter løsningene retter seg mot, men der Smartday retter seg mot små-og mellomstore bedrifter, støtter Handyman bedrifter som har behov for flere tilpasninger og støtte til komplekse rutiner.

En utfordring som er kjent for mange

Magne Roald har gjennom flere tiår i bransjen møtt utallige kunder med ulike utfordringer. Allikevel ser han at noe går igjen.

- Å holde seg konkurransedyktige, og være i balanse når det gjelder penger inn og ut fra konto er en utfordring mange bedrifter opplever. Våre løsninger gjør at bedriften sparer tid på administrasjonsoppgaver. Disse oppgavene løses effektivt og sømløst mellom serviceteknikeren og de som jobber på kontoret. Når fakturaer og oppgaver sendes av gårde og godkjennes i løpet av sekunder, frigjør dette mye tid. Tid som kan brukes til å få bedriften til å vokse med de ressursene man allerede har.

Mobil ordrehåndtering gjør at serviceteknikere kan opprette tilbud ute hos kunden, få tilgang til all historikk som er utført ute hos kunden. Du kan dokumentere og fakturere. Når serviceteknikeren er ferdig på stedet, kan vedkommende ved få tastetrykk sende oppgaven videre til de som sitter på kontoret. Der kan alt kontrolleres, godkjennes og arkiveres.