Til innholdet

- Ønsker å fremme samarbeid og empati

Marta Poniecka er GSGroups nye Head of Technology 

Og hva er så hovedfokuset til en som lever og ånder for teknologi. Jo, mennesker.  

- «Empowerment», motivasjon og felles mål er viktig for meg. Vi er nødt til å ro i samme retning. Det handler om teamkultur, hvor alle kan stole på hverandre og utfordre hverandre. Vi lykkes sammen – og derfor er det viktig å fremme samarbeid og empati i teamene og mellom ulike roller og kunder. 

Poniecka, som har en master i systemutvikling, startet i rollen som Head of Technology i begynnelsen av mai. Hun har allerede klare tanker om retningen videre.  

- Jeg syns det er spennende hvordan data forandrer verden rundt oss. IT-systemer frigjør tid og gir bedre grunnlag for beslutningsprosessen. Transport og logistikk er en viktig del av hverdagen vår – varene i butikken, pakker med ting vi bestiller på nett – alle er avhengig av at leverandører har gode (og trygge) løsninger for planlegging, styring og kontroll av sine kjøretøy. Det er ikke grenser for hva teknologi kan gjøre. GSGroups sporingsteknologi sørger også for at kriminelle blir tatt og holdt ansvarlig for sine handlinger – det er jo kjempekult.  

Les også: Stjålet og gjenfunnet for andre gang

“Jobs to be done” 

Kundeopplevelsen er essensiell, sier Poniecka og utdyper at det er viktig at bedriften tar på seg rollen som rådgivere for å vise kunder hvordan vi kan hjelpe på en best mulig måte. Dette trenger du, og dette trenger du faktisk ikke.  

- For våre kunder er det viktig med en grunnleggende forståelse av “jobs to be done”. Hvilke utfordringer har de og hvordan kan vi bruke vår kunnskap og forståelse av teknologi til å hjelpe.  

Mangfold løser problemer 

Når det kommer til teknologi og hvordan den brukes for å hjelpe mennesker, kommer viktigheten av mangfold inn, sier Poniecka.  

- Teknologi er skapt for mennesker av mennesker. Alle kommer med ulikt perspektiv og bakgrunn. Mangfold i teamene gjør det enklere å se problemene vi prøver å løse fra ulike perspektiv og tenke mer helhetlig.  

Les også: Magnhild Agerup-Faxvaag er GSGroups nye CFO og COO.

Poniecka mener bedrifter som ser verdien i alle ledd i organisasjon, at alle har viktig kunnskap som må løftes opp, er vinnerne.  

- Som selskap må vi jobbe for å bevare all den kunnskapen som sitter hos våre medarbeidere, lære fra hverandre, utfordre hverandre og gi tid til innovasjon. Uavhengig av stilling, bør alle få en sjanse til å følge ekte brukere, stille spørsmål og være nysgjerrig. Det hjelper oss å finne riktig verktøy til jobben, og hvordan vi optimaliserer våre systemer for bruk nå og i fremtiden.  

Les også: Leid ut i Tyskland, stjålet i Belgia, funnet i Ungarn.