Til innholdet

- Automatikk er viktig for at businessen går rundt

For Bravida går nesten all servicevirksomhet gjennom Handyman

- Veldig mye av livsløpet skjer i Handyman og det er viktig at dette skjer nærmest på automatikk, sier Asgeir Giskegjerde, Head of Production Systems hos Bravida.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Det gjør de ved hjelp av tusenvis av medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Ting som bare skal fungere heter det på hjemmesiden. Giskegjerde har jobbet i bedriften i godt over ett tiår, og har sett viktigheten av et system som hjelper å administrere og holde orden.

- Vi er avhengige av et system som hjelper å holde orden på avtaler, registrere timer og dokumentere hva som har blitt gjort ute hos kunden. Med Handyman er alle avtaler registrert, og det gjør det lett å vite hvilken servicetekniker som er rett for oppgaven, hvilket utstyr vi trenger og så videre. Da blir også grunnlaget for både utførelse av ordre og fakturaer korrekt.

Giskegjerde trekker også fram viktigheten av kravene til dokumentasjon blir overholdt.

- Siden 1998 har det i Norge vært krav om samsvarserklæring på alle elektrooppdrag og at disse dokumentene lagres i fem år, hvilket Handyman gjør for oss. De skal også fremsendes kunde for lagring i anleggets levetid, og gjennom integrasjonen mot Boligmappa gjøres også dette med et tastetrykk. Det sparer oss for mye arbeid.

Handyman er GSGroups mobile ordrehåndteringsløsning.  Systemet gjør det enkelt å opprette tilbud, legge inn nye ordre, føre timer, dokumentere og fakturere ved hjelp av mobilen. Det frigjør tid til kjernevirksomheten, slik at effektiviteten og lønnsomheten bedres. Løsningen er modulbasert, og de ulike modulene er laget for å vokse med bedriften. Giskegjerde sier at særlig servicemodulen spiller en stor rolle i serviceteknikerens hverdag.

- Servicemodulen er egentlig roten til alle våre ordre. Systemet gjør at vi vet når vi skal ut på servicebesøk, hva som skal gjøres og hvilke ressurser vi skal benytte. Da er det lettere å planlegge. Når våre teknikere er ute på et oppdrag er det enkelt å konfigurere, legge til og sende ordren av gårde. Hvis teknikeren ser at noe er ødelagt, kan han/hun enkelt opprette en ny ordre og sende den inn til kontoret. Det gir en selvstendighet til de som jobber ute hos kunden.

Krevende under den pågående pandemien

Som så mange andre fikk også Bravida merke konsekvensene av korona-pandemien og nedstenging, men Giskegjerde mener de har vært heldige sammenlignet med mange bedrifter.

- Koronapandemien har vært tøff for mange. Den har tvunget oss til å tenke nytt. Samtidig tror jeg vi har vært heldige i forhold til mange andre. Det melder seg jo et behov for service, og på et eller annet tidspunkt må vi inn for å gjøre jobben. Da så vi også viktigheten av å ha et system som Handyman, hvor alt av avtaler er tilgjengelig i samme digitale system. Vi kunne enkelt flytte på servicebesøk, og samtidig holde de pålagte intervallene i serviceavtalene våre. Det er viktig.

Enhver bedrift er i tillegg avhengig av en god og jevn kontantstrøm for å kunne være med å konkurrere og utvikle seg. Giskegjerde sier faktureringen har blitt enklere med mobil ordrehåndtering.

- Nå er det kun snakk om å sjekke om grunnlaget stemmer og gjøre en kontroll før ordren sendes videre til fakturering. Handyman gir oss en jevnere flyt med integrerte systemer. Det er ikke sånn at du sitter og ser på en stabel av ordrer og regninger som blir litt større for hver dag, og som du gruer deg til å ta fatt på. Utfordringer med fakturering finnes fortsatt, men det er helt klart en kjempeforbedring i forhold til om man skulle håndtert alle ordrer, vedlegg og rapporter på papir, avslutter Giskegjerde.