Til innholdet

Essensielt at medarbeidere får opplæring i bruk av digitale verktøy

Hvis digitaliseringen skal lykkes, trenger de ansatte tid og riktig opplæring. 

Byggebransjen introduserer i økende grad digitale verktøy for ordrehåndtering, timeregistrering og servicehistorikk. Derfor krever bransjen at også håndverkere og montører har grunnleggende digitale ferdigheter. Salgssjef Frank Andersen fra GSGroup oppfordrer bedrifter til å sette av nok tid til opplæring.

– Det er viktig å forklare de ansatte hvorfor det skjer endringer og målet med å innføre dem. Digitale hjelpemidler blir først et hjelpemiddel når man klarer å bruke dem riktig. Dette gjelder både store og små bedrifter, sier han.

Morten Haubjerg fra GSGroup har lang erfaring innen opplæring av håndverkere og montører i bruk av planleggingsprogrammer på både smarttelefon og nettbrett.

– Først og fremst er det viktig å snakke om hvorfor digitale verktøy innføres, som Frank nevner. At det gagner både selskapet og de ansattes hverdag. At du kan fakturere samme dag og dermed skape bedre kontantstrøm, og tillegg til å jobbe mer selvstendig. Det er positvt og nødvendig for bedriften, sier Haubjerg.

Da Lindpro introduserte et nytt servicesystem, hadde det innvirkning på hverdagen til alle selskapets montører og teknikere. Fokus på intern opplæring gjorde at montørene raskt ønsket systemet velkommen, sier Lena Pedersen, leder for feltservice.

– Alt nytt er vanskelig, og det har det selvfølgelig vært også for oss. Hele gjennomføringsplanen er nøye organisert og opplæringsprogrammet ble gjennomført én avdeling om gangen. Det er sprøtt hvordan de har omfavnet dette. Våre ansatte ønsker virkelig å bruke løsningen, sier Pedersen.

 Handyman og Smartday

Lindpro bruker Handyman, men hos Kellmann’s VVS & Blik jobber montørene daglig i planleggingsverktøyet Smartday.  Etter en god introduksjon har selskapets installarører ønsket den digitale overgangen fra papir til mobil ordrehåndtering velkommen.

 - Det tok litt tid å venne seg til det, men hvis jeg tok smarttelefonen fra dem i dag, ville de sannsynligvis bli gale. Smartday har blitt en naturlig del av hverdagen, og våre ansatte har kommet godt inn i systemet, sier Jette Kellmann hos Kellmann’s VVS & Blik.

Handyman og Smartday er GSGroups mobile ordrehåndterings-løsninger. De gjør mye av det samme, men der Smartday passer små og mellomstore bedrifter, har handyman flere muligheter når det gjelder en bedrifts egne tilpasninger. Å introdusere nye løsninger tar uansett tid, og ofte oppstår det flere spørsmål underveis. Med GSGroups kundeservice har du mulighet til å ringe inn og få råd og tips direkte på smarttelefonen.

Daglig leder, Thomas Lind, i Rørleggerfirmaet Mogens Lind & Sønner Aps er veldig fornøyd med ordrehåndteringssystemet og roser teamet i GSGroup for deres innsats og støtte, både i det daglige samarbeidet og i forbindelse med oppstarten.

- Det er et utrolig brukervennlig system og ikke tidkrevende å bruke. Det er lett å komme i kontakt med GSGroup - og de ansatte er raske og løsningsorienterte. Det føles godt og betryggende, sier Thomas Lind.