Til innholdet

GSGroup sørger for trygg transport av korona-vaksiner

Teknologiselskapet GSGrouputvikler avanserttemperaturkontrollsom blant annet brukes for å sikre transporten av de viktige vaksinene    

  - Når det er snakk om medisiner kan konsekvensene av feil oppbevaring fort bli store, sier administrerende direktør i GSGroup, Espen Ranvik.   

GSGroup har siden starten av 90-tallet spesialisert seg på mobil datafangst og sensorteknologi, også kalt Internet of Things (IoT).

Dette styrket selskapet seg ytterligere på med oppkjøpet av danske Flextrack i 2018. Hensikten var et ønske om å gi kundene flere muligheter til å øke sikkerheten gjennom rask utvikling av tilpassede sensorer. Det mener Ranvik at de har fått til.   

-Koronavaksinen er ny for oss,men utfordringen med hvordan å frakte medisiner og varer som krever en stabil temperatur er på ingen måte ny. Dagens teknologi gir oss muligheter til å slå alarm allerede før kritiske feil oppstår. Da kan man ta grep og hindre at for eksempel medisiner, som ofte er sårbare ovenfor temperaturendringer, må destrueres.   

Selskapets løsninger brukes av transportfirmaer over hele  Europa. Oppgaven med å distribuere og oppbevare medisiner er en viktig samfunnsoppgave og GSGroup samarbeider tett med markedsledende aktører i transportbransjen og i kjøleindustrien. Deres utfordringer og vår kompetanse har bidratt til å sikre den kritiske kjølekjeden, sier Ranvik.  

Trygghet og sikkerhet fra start til mål   

GSGroups systemer for temperaturkontroll består av både portable og fastmonterte enheter som kan brukes til å overvåke temperaturer gjennom hele verdikjeden - altså reisen fra lageret og til den er fremme hos sluttbrukeren. 

Ranvik får støtte av produktsjef Atle Jensen.   

- Når medisiner eller mat skal fraktes fra a til b er transporten ofte et kritisk punkt med tanke på temperatur. Det stilles strenge krav til nøyaktighet for å sikre at temperaturen har holdt seg stabil hele veien og at man unngår svinn. Det er bra både for miljøet og folkehelsen at varer fraktes trygt og sikkert gjennom hele kjølekjeden og frem til forbruker.  

Selskapets sensorer tilpasser seg etter hvor følsomt produktet er for temperatursvingninger utover tillatte verdier. Slik kan man ta grep og stoppe nedkjøling eller oppvarming. 

- At systemet må oppfylle strenge krav til dokumentasjon, samt gi sporbarhet, fleksibilitet og levere nøyaktige temperaturmålinger skulle bare mangle, sier produktsjefen videre.   

 Forbereder seg på livet etter korona   

Med vaksineringen godt i gang ser selskapet mot lysere tider, og forhåpentligvis en mer normal hverdag. Ranvik sier utfordringringene forbundet med distribusjon og oppbevaring av vaksinene har gitt GSGroup ny kunnskap som de tar med seg i den videre utviklingen av løsninger for medisintransport. Løsninger som skal brukes over hele verden. 

-På mange måter blir jo våre IOT-løsninger aktualisert fordi det skal brukes til å frakte et nytt produkt. Det fører til en læringsprosess for oss, og det er alltid fint. I denne bransjen blir man aldri utlært, og nye utfordringer er jo nettopp det som driver oss og gjør oss bedre, avslutter Ranvik.