Til innholdet

Handyman øker effektiviteten hos Lindpro

Lindpro ønsket et nytt servicessystem som kunne føre til økt produktivitet. Med Handyman har de fått mer effektive installatører og en enklere hverdag. 

«Med Handyman har vi fått en stabil plattform for våre installatører. De kan nå fullføre jobber i henhold til sjekklister og dokumentere arbeidet direkte via Handymans app. Deretter sendes en ferdig sluttrapport direkte til kundene,» sier Lena Pedersen, som er ansvarlig for field service hos Lindpro.

Handyman reduserer behovet for administrasjon

«Installatørene vår er, og har alltid vært, veldig uavhengige. De kan selve opprette og akseptere oppdrag via Handyman Mobile, og legger selv opp arbeidsdagen. Dette fører til at de kan gjøre stort sett alt arbeidet uten at administrasjonskontoret er involvert. Vi registrerer alt online og kan dermed fakturere kundene våre raskere. Handyman gir også installatørene våre en god oversikt over de tekniske installasjonene og anleggene som kundene har», forklarer Pedersen.

På forhånd hadde Lindpro store forventninger og lange krav til et fremtidig servicesystem. Lindpro vurderte flere forskjellige systemer før de valgte Handyman.

«Det var kun noen få leverandører som kunne møte våre krav. Handyman fra GSGroup hadde mobile-delen som var en stor del av det vi lette etter. Handyman var også en av de få systemene som hadde en fler-plattforms løsning. Vi la også stor vekt på referansekunder som Bravida, med tusenvis av ansatte som allerede bruker Handyman,» sier Lena Pedersen.

 

Full integrasjon mellom Handyman og flåtestyring

Det var viktig for Lindpro at deres nye servicesystem også var et standardprodukt.

«Det er ok at tilpasninger blir gjort, men endringer må inkluderes i standardproduktet. Dette betyr at alle Handyman-kunder sammen kan bidra til videreutvikling av løsningen,» sier Lena Pedersen, og legger til: «At det er full integrasjon mellom Handyman og flåtestyringsmodulen vi bruker betydde også mye. Da blir det mer effektivt for våre mobile brukere.

 

Teknologi er en viktig del av strategien

Å implementere servicesystemet Handyman var en viktig del av Lindpros strategi for fremtiden.

«Lindpro har en strategi der vi for det første ønsker systemer som støtter virksomheten. Så har vi standardiseringsagendaen, og deretter effektivitetsagendaen. Det er her Handyman kommer inn som en viktig del av strategien. Vi har høye forventninger til Handyman om å drive effektivitetsagendaen» forklarer finansdirektør i Lindpro, Kirsten Skjoldorf.

 

Et godt og tett samarbeid med GSGroup

Implementeringsfasen skjedde i tett samarbeid med GSGroup. Underveis ble også GSGroup representert i Lindpros styringsgruppe.

«Vi valgte tidlig å inkludere GSGroup i styringsgruppen, og det har vært verdifullt. Samarbeidet med GSGroup har hele tiden vært åpent og ærlig – dette har ikke vært et konsulentdrevet prosjekt, men tuftet på forretningsforståelse. Hvis konsulentene ikke forstår hvordan de skal kombinere IT med forretningsbehovet, og på den måte understøtte virksomheten, så tilfører ikke løsningen verdi. Suksesskriteriet for meg var når installatørene var fornøyde med Handyman, så skulle jeg også være fornøyd. Ikke et sekund før,» avslutter Kirten Skjoldorf.

 

GSGroup ga en grundig opplæring av Handyman-systemet

Lindpros installatører har tatt godt imot Handyman. Årsaken til dette er den grundige og gode opplæringen de fikk fra GSGroup.

«Alt nytt er vanskelig, og det har det selvfølgelig også vært for oss også. Hele implementeringen var nøye planlagt, og opplæringsløpet ble gjennomført for én avdeling om gangen. Det er helt vanvittig hvor positive våre ansatte har vært til å få dette til. De bruker Handyman – og de vil bruke det. Og nå ønsker de også å ta i bruk flere funksjoner».

 

Lindpro er godt fornøyd med Handyman-løsningen

Lindpro kan melde om at de er godt fornøyd med samarbeidet med GSGroup om Handyman.

«Med GSGroup har vi nå en leverandør som samarbeider, som utfordrer oss og som forstår vår virksomhet. GSGroup har levert alt som har blitt lovet,» avslutter Kirsten Skjoldorf fornøyd.

Lindpro ble i april 2020 kjøpt opp av Kemp & Lauritzen. Det sammenslåtte selskapet er nå Danmarks største innen elektro, VVS, ventilasjon og kjøling. De har rundt 2.700 ansatte og en forventet årlig omsetning på rundt 3 milliarder danske kroner.