Til innholdet

Har du oversikt over timeforbruket i bedriften?

En god ordrehåndteringsløsning gjør det enkelt for ansatte på farten å registrere timeforbruk, og sikrer god oversikt over fakturerbare og ikke-fakturerbare timer.

GSGroup har siden starten av 90- tallet utviklet løsninger for å effektivisere og digitalisere hverdagen til tusenvis av håndverkere og folk i servicebransjen. Produktene er kjent som Handyman og Smartday og er begge mobile ordrehåndteringsløsninger med modulær oppbygning. På denne måten kan løsningen tilpasses og vokse med den enkelte bedrift.


Hvordan løsningen fungerer


Løsningen er både for inne- og utebrukeren, altså både for de som sitter på kontoret og for de som er ute hos kunden. Målet er å planlegge og administrere arbeidsdagen enkelt og raskt for å spare tid og få jobben gjort raskere. Sømløs kommunikasjon bidrar også til effektivitet og forbedret kommunikasjon på arbeidsplassen.
Via en app på sin telefon, tablet eller pc kan medarbeiderne raskt få oversikt over dagens gjøremål, hva oppgaven går ut på og få adressen direkte til stedet hvor arbeidet skal utføres. Med et tastetrykk kan oppgaven startes og avsluttes, og andre medarbeidere kan også registrere seg på samme jobb, dersom det trengs. På slutten av dagen registreres timene som er brukt på jobben, og fakturaen kan bli sendt med det samme den er godkjent.


Løsningene har mange muligheter, og kan også rettighetsstyres. Slik sikrer man at fokus er på å bruke mest mulig tid på det den enkelte er best på, og la teknologien hjelpe deg med resten.

Vi har et bredt utvalg av moduler, som for eksempel notifikasjonsmodulen. Denne gjør det mulig å varsle kunden fortløpende via SMS/epost om fremdriften på oppgaver, noe som igjen øker kundetilfredsheten.

Les mer om modulene her.


Ordrehåndteringsløsningene kan enkelt og raskt integreres med vår kjørebok. Dette sørger for at også kjøretid og antall kilometer blir tatt med.
Om du er håndverker, jobber i servicebransjen, rengjøringsbransjen eller er konsulent står våre løsninger klar til å effektivisere driften. Løsningen konfigureres til å passe nettopp din bedrifts behov – både i dag og i fremtiden.