Til innholdet

Lanserer nytt system for temperaturovervåkning med flere oppgraderinger

Det portable systemet er blitt mindre, lettere og kommer med en batterilevetid på over ett år.

Behovet for fleksible og pålitelige temperaturovervåkningssystemer som følger varen gjennom hele transportkjeden er stort. Løsningen er små og batteridrevne enheter som ikke er avhengig av en ekstern strømkilde, og som sender kontinuerlig og oppdatert informasjon direkte til kunden.

- Produktet brukes både til matvarer og medisiner, men jeg vil si at konsekvensen ved medisiner er størst, sier produktsjef i GSGroup, Sturle Furland. Det er store verdier som transporteres, og det er viktig å unngå at varene må destrueres.

Det portable systemet måler temperaturen i faste intervaller, registrerer selv små avvik og sender beskjed rett på mobil. GSGroup har i prosessen samarbeidet med kunder, og Furland sier det gir en verdifull innsikt når det gjelder kartlegging av behov. 

- Jeg ser det som helt essensielt at vi samarbeider tett med kundene våre, og sammen finner ut av behov og hvordan å løse deres utfordringer på en best mulig måte. Vårt nye produkt er enklere, mindre og lettere og krever mindre vedlikehold. Vi oppfyller de krav som stilles innen GDP (Good Distribution Practice), og nytt utstyr eller endringer i systemet må gjennomgå valideringskrav. Batterilevetiden er nå på over ett år, noe som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader og økt driftsstabilitet, sier Furland.

Lang og verdifull erfaring

 Furland sier det er viktig å imøtekomme kundenes behov for digitalisering.

- Stadig flere områder ønskes digitalisert, og datafangst er en viktig del av dette. Temperaturovervåking er et område som GSGroup har vært etablert i gjennom flere år. Oppkjøpet av Flextrack sommeren 2018 styrker posisjonen i markedet ytterligere. Furland sier Flextrack allerede har vist seg å være en viktig brikke i utviklingen.

- Flextrack har satt GSGroup i en posisjon som gjør det mulig å skreddersy løsninger til kundens behov. Vi bruker en felles plattform, men sensortype, batteristørrelse og formfaktor kan tilpasses behovet. Det gir mange fordeler. I tillegg til batterieffektive løsninger, har også Flextrack en plattform som kan kombineres med utstyr tilkoblet ekstern strømkilde.