Til innholdet

«Mixed Fleet», Ett Fokus: Effektivisering av Veitransport for en Bærekraftig Fremtid

Behovet for mer effektive, sikre og bærekraftige veitransportsystemer er viktig for mange industrier. Når bedrifter og samfunn jobber for redusere sitt miljøavtrykk og samtidig forbedre veisikkerheten, spiller teknologi, spesielt løsninger for «Internet of Things (IoT)» en sentral rolle for å oppnå disse målene.

Smarte Transportsystemer

Digitale transportløsninger er spesielt viktig i arbeidet med denne overgangen, og her blir IoT-teknologi brukt for å optimalisere transportoperasjoner, forbedre veisikkerhet og redusere reisetid og drivstofforbruk.

Økonomiske og Miljømessige Fordeler

Spesielt gjør det å ha alt på en plattform for å håndtere en «Mixed Fleet» eller blandet flåte, operasjonene enklere og gir forbedret innsikt i flåtens ytelse.

Bedrifter som tar i bruk en integrert plattform, kan forvente å se en forbedring i operasjonell effektivitet og bunnlinje. Evnen til å overvåke og håndtere alle kjøretøy fra ett sted reduserer operasjonell kompleksitet og kostnader forbundet med å håndtere separate systemer for ulike typer kjøretøy.

- Et sentralt element er integrasjonen av vår Transportmodul-plattform. Mixed Fleets kapasitet strekker seg utover å håndtere kjøretøy som varierer i type, merke og modell; den inkluderer også evnen til å håndtere kjøretøy utstyrt med forskjellige telematikk-enheter, enten de er ettermarkedstillegg eller innebygde OEM (Original Equipment Manufacturer)-systemer, sier Aivars Vilnitis, Produktsjef i GSGroup.

Denne plattformen er essensiell for sentral styring av en Mixed Fleet, og tilbyr et enhetlig syn på forskjellige kjøretøy gjennom ett grensesnitt, forklarer Vilnitis videre.

- Dette øker ikke bare operasjonell effektivitet, men gir også betydelige kostnadsbesparelser. For eksempel gjør det bedrifter i stand til å maksimere kjøretøyutnyttelse og effektivisere operasjoner, samt redusere unødvendig kjørelengde og senke vedlikeholdsutgifter.

Vilnitis understreker også at en integrert plattform spiller en avgjørende rolle i å sikre overholdelse av miljøforskrifter og sikkerhetsstandarder og støtter en overgang mot mer bærekraftige og sikrere transportpraksiser. Slike funksjoner er viktige for vedlikehold og forhindre kjøretøysvikt som kan resultere i ulykker. Alt i alt en trygghet for alle.

For mer informasjon om vår Transportmodul, vennligst kontakt vår salgsavdeling.