Til innholdet

Riktig veivedlikehold bidrar til økt sikkerhet

Flåtestyring fra GSGroup bidrar til et enklere veivedlikehold – uansett sesong.

Et godt veivedlikehold er viktig enten det er snakk om et kraftig snøfall eller busker i nærheten av veikryss som må klippes. Da er det avgjørende å ha gode støtteverktøy som forenkler og øker kvaliteten på arbeidet.  

GSGroup jobber hver dag for en mer effektiv arbeidshverdag for våre kunder - sommer som vinter.  Veivedlikeholdsverktøyene sender arbeidsordre og beskrivelser direkte til mannskapets mobilapp, noe som sikrer rask og sikker utførsel. Uansett sesong handler det om sikkerheten til barn og voksne som daglig ferdes på veiene. 13 kommuner, blant annet Skien, Tønsberg, Færder og Bodø, bruker i dag veivedlikeholdssystemet fra den internasjonale teknologibedriften med sitt utspring i Vestfold.

- Løsningen er laget slik at mannskap og operatør kan se tilstanden på veiene i sanntid, som gir god oversikt over hvor det bør brøytes, strøs eller saltes og hvilke veier som nettopp er brøytet. Dette bidrar til bedre kommunikasjon mellom de ulike partene som er involvert, og et enklere veivedlikehold totalt sett, sier salgssjef i GSGroup Morgan Kittilsen.

Årets sesong har vist viktigheten av å ha gode, fleksible løsninger som gir grunnlaget for godt samarbeid. Kittilsen mener det er essensielt at alle som jobber med veivedlikehold får nøyaktig og oppdatert informasjon slik at arbeidet kan utføres raskt og sikkert.

- Når vi opplever kraftig snøfall er det viktig med et system som bidrar til effektivitet, slik at samfunnet ikke stopper opp, sier han.

En endret værtype grunnet klimaendringer bidrar også til uforutsette hendelser. Dette er også et viktig aspekt hvor riktig og rask kommunikasjon og utførelse av arbeidet er avgjørende, sier Kittilsen som understreker at produktet har flere fordeler.

- Utkallingen av mannskap er rask og enkel og rodekartene oppdateres kontinuerlig. Våre verktøy har i tillegg gode dokumentasjonsverktøy for å kunne gi beskjed om at jobben er utført i henhold til avtalen.

Løsningen har også gode verktøy som blant annet registrerer timer og kilometer. Disse rapportene kan brukes for å kontrollere og dokumentere fakturaer og andre kostnader. Fra en egen app kan mannskap legge inn eventuelle avvik som feilparkert bil, lav fremkommelighet, tre over veien eller skadet gjerde. Driftsansvarlig får da kontroll og oversikt over pågående og avsluttede aktiviteter.