Til innholdet

Samler tjenester i nytt GSGroup-økosystem

Asset Manager applikasjonen er første produkt på GSGroups nye integrasjonsflate my:gsg.

Asset Manager applikasjonen er første produkt på GSGroups nye integrasjonsflate my:gsg. Nestemann ut er kjørebok-appen Travellog, og etter hvert kan Recovery-kunder glede seg til en ny Spotguard-app. Underveis introduseres nye, spennende funksjoner rundt automatisk sjåføridentifisering, dispatch og in-app kommunikasjon, sporing av Bluetooth-utstyr, og mye mer.

«Dette er stort sier Kim Helberg, Head of R&D, Sensor. my:gsg knytter ulike systemer sammen til noe større, som brikker i et kolossalt informasjonspuslespill som muliggjør innsikt langt utenfor rammene av et enkelt system. En håndfull puslespillbrikker avslører lite om det store bildet. Først når man finner brikker som hører sammen —et hjørne, et ansikt, en bil, ser man konturene av en helhet; av et system.»

Full kontroll på utstyret

Asset Manager er produktet som gir full oversikt over utstyrsparken din. Denne appen gir deg objektets posisjon i kart, enhetshelse, status på timetellere, odometer, navigering til utstyr og mer. Nytt i denne versjonen er bedre støtte for innleid utstyr, og mulighet for at beskjeder til ansatte, alarmtekster og mer kan peke brukeren direkte til utstyr inne i appen.

«Dette er første trinn i å løfte systemene våre inn i et samlet økosystem der robusthet, ytelse, og samspill står i fokus. Hver tjeneste som kobles på øker verdien av hele økosystemet. Flere får nytte av produktene våre, og produktene beriker hverandre. Dette er filosofien med my:gsg-arkitekturen.» sier Helberg.

Relasjoner og kommunikasjon

En viktig lærdom fra anderledesåret 2020 er at verdi kan skapes tross fysisk avstand.

Vår nye integrasjonsflate speiler disse verdiene. Det er koblingene mellom de forskjellige ressursene slik som håndverkere og deres biler, verktøy, ordre, kjøreturer, kostnader og mer som skaper verdi og innsikt, ikke hvilket system data er lagret i. Derfor vil flere apper og tjenester få dette løftet i tiden som kommer, og enda flere eksterne systemer vil få integrasjoner mot GSGroup-økosystemet.

Et annet vesentlig aspekt er samspillet med brukerne. Her styrkes fokus, med parallelle initiativer innen involvering, Pilot-testing, enklere bruker-feedback, og mer, for selv om man er god er det alltid rom for forbedring. Disse prosessene gjør oss enda bedre rustet for å identifisere hvilke utfordringer vi kan hjelpe kunden med, særlig i lys av mulighetene den nye integrasjonsflaten gir.

“ Mye av forbedringene ligger i detaljer som er vanskelig å fange opp uten tett involvering av de daglige brukerne av systemet. De hjelper oss å forstå hvordan de faktisk jobber og hvordan vi kan hjelpe dem med å løse deres konkrete problemer.

— Gezim Haziri, Product Owner, Apps

Logg inn her:

Ny Asset Manager App kan lastes ned her: