Til innholdet

Solide resultater i 2019 gir tro på veien videre

GSGroup økte omsetningen med 14,8 prosent til 245,6 millioner kroner i 2019. Resultat før avskrivninger, nedskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) endte på 32,6 millioner kroner, en økning på 24 prosent.

En ledende aktør i Europa

- 2019 var et bra år for GSGroup; vi klarte å nå de vekstmålene vi hadde satt oss. Produktene våre gjør det enklere å optimalisere bedriftenes ressursbruk, og dermed redusere både kostnader og CO2-utslipp. Bærekraft blir viktigere og viktigere for våre kunder, og er en driver for vekst i årene som kommer, sier Espen Ranvik, CEO i GSGroup.

GSGroup har siden starten av 90-tallet har vært i front med utvikling av IoT og sensorteknologi. I løpet av denne tiden har GSGroup jobbet seg opp til å bli en ledende aktør i Europa. Løsningene brukes blant annet til flåtestyring og utstyrskontroll.

Selskapets opprinnelige forretningsområde, sporing av eiendeler via GPS, går fremdeles bra. GSGroup har også ledet vei for utvikling av løsninger innenfor digital ordrehåndtering, såkalte field services-verktøy, som forenkler jobben for håndverkere og servicearbeidere.

Regnskapet for 2019 viser at GSGroup økte omsetningen med 14,8 prosent til 245,6 millioner kroner. Resultat før avskrivninger, nedskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) ble 32,6 millioner kroner, en økning på 24 prosent. Ordinært resultat før skatt ble NOK 7 millioner.

- Våre tjenester går over et bredt produktspekter, men vi ser at flere og flere kunder velger oss som totalleverandør. Fjoråret viste at vi fortsatte den gode utviklingen i antall abonnementer og ved årsskifte hadde selskapet over 170 000 daglig brukere av våre løsninger. Det gir oss positive svar på vår strategi er riktig, sier Ranvik.

Konsernet har nå kontorer på 15 ulike lokasjoner i ni land. I tillegg til hovedkontoret i Sandefjord er det kontorer i Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg, København, Esbjerg, Tallinn, Riga, Vilnius, Dortmund, Hamburg, Budapest, Tampere og Vantaa.

Effektene av Covid-19

Samtidig som selskapet kan reflektere over sterke resultater 2019, så har også GSGroup blitt påvirket av Covid-19 situasjonen.

- Det ble et redusert nysalg i april og mai, men samtidig hadde vi en vekst i abonnementsmassen. Det kommer av at eksisterende kunder har vært lojale og økt sin bruk i denne perioden. Dessuten var vi raskt i gang med å iverksette nødvendige tiltak, så finansielt har vi klart å komme godt igjennom denne perioden. Slik vi står nå føler vi oss godt rustet til andre halvår og den usikkerhet som ligger foran oss, sier Ranvik

Nye muligheter 

Ranvik mener at Covid-19-situasjonen fører til at kundegrupper ser på teknologi på en annen måte;

- Vi har sett en stor endring i atferd i våre markeder, hvor omstillingsevnen har vært stor. Digitalisering av prosesser gir muligheter. Bransjer som tidligere har vært svært manuelle ser nå både nytte og effekt av å ta i bruk moderne løsninger. Et eksempel er for eksempel hvordan sjekklister og dokumentasjon for smitteverntiltak kan digitaliseres, sier Ranvik