Til innholdet

Statens vegvesen skriver 4-årskontrakt med GSGroup

Statens vegvesen valgte GSGroup for levering av elektroniske kjørebøker og flåtestyringsløsninger.

Avtalen innebærer installasjon av TravelLog og føreridentifikasjonssystemer fra Guard Systems i 1200 kjøretøy over hele landet. Kontraktsperioden strekker seg over minimum fire år. TravelLog fra GSGroup sikrer at Statens Vegvesen oppfyller de nasjonale skattemyndighetenes krav til bruk av kjøretøy ved automatisk dokumentasjon av alle turer. Driftsfordelene inkluderer mindre tid på administrasjon og økt effektivitet og produksjon. Installasjonen er planlagt å starte i September 2017. Om Satens Vegvesen: Statens Vegvesen forsøker å sikre at alle som går, sykler, reiser med bil eller bruker offentlig transport, skal komme til reisemålet på en trygg måte. De planlegger bygger, driver og vedlikeholder riks- og fylkesveier i Norge, og er også ansvarlig for å utføre sjåførtjenester og inspeksjon av kjøretøy og trafikanter.

Statens vegvesen består av Vegdirektoratet og fem regioner. Etaten ledes av en vegdirektør, mens hver region ledes av regionvegsjefer. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Direktoratet har også enheter i blant annet Lillehammer, Steinkjer, Trondheim, Tromsø og Vadsø. Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler fordelt over hele landet.