Til innholdet

Er du vår nye Quality & Compliance Manager?

Vi tilbyr:              

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt godt arbeidsmiljø
 • Påvirkningsmuligheter i selskapet
 • Stor kontaktflate både internt og eksternt
 • Konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen her.

Ønsket bakgrunn og erfaring:    

 • Utdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra tilsvarende stilling eller fagområde

De viktigste arbeidsoppgaver vil være: 

 • Gjennomgang og vedlikehold av avtaler med kunder og leverandører i GSGroup
 • Strukturert arbeid knyttet til interne prosesser og implementering av disse
 • Være en pådriver for at risikostyring og compliance kontinuerlig utvikles og forbedres
 • Kvalitetssikring – Gjennomgang og trening av personale
 • Gjennomføre risikovurderinger

Ønskede personlige egenskaper:            

 • Gå foran med et godt eksempel
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Operativ og produktiv
 • Lojal overfor selskapets prosedyrer og regler
 • Meget god formuleringsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om eller interesse for sentrale complianceområder herunder GDPR

Lenke til finn-annonsen finner du her.