Til innholdet

Forretningsansvarlig GSGroup Norge og Sverige

Vi videreutvikler vår organisasjon og skal nå bekle en helt ny, utfordrende og sentral posisjon i selskapet. Dette innebærer blant annet å gjøre de taktiske, strategiske og operative valgene som trengs for at vi skal fortsette vår suksessrike vekstreise. Stillingen bærer fullt P&L-ansvar for forretningsenheten "Field Service Solutions" i Norge og Sverige.

Forretningsenheten består i dag av en salgsavdeling og en supportavdeling. Du vil være leder for de som leder disse avdelingene, og du vil ha personal- og resultatansvar for disse. Vi ønsker å utvikle denne enhetene til å bli en sentral del av vår vekst, og du må kunne jobbe både strategisk og operasjonelt for at vi skal lykkes med dette.

Stillingen som BUM FieldService vil være lokalisert på vårt kontor på Lysaker og rapporter til Division Director Field Service Solutions. 


Her kan du gå direkte til finn-annonsen

Noen av de viktigste oppgavene vil være:

  • Videreutvikle og lede salgsenheten til å bli en slagkraftig enhet som jakter nysalg, mersalg og har fokus på å levere den beste kundeopplevelse.
  • Evne å bygge langsiktige og gode relasjoner til eksisterende og nye kunder
  • Undersøke og analysere data fra kunder for å skape solide prognoser, og gi innspill til produktutvikling
  • Sikre optimal utnyttelse av avdelingens økonomiske, tekniske og menneskelige ressurser
  • Videreutvikle en prestasjonskultur, og legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tenker oss at du er: 
Selvgående og engasjert i ditt daglige virke. Du bygger gode relasjoner og er lydhør i jakten på felles suksess. Initiativrik og løsningsorientert med solid gjennomføringsevne. Du må klare å holde å holde hodet kaldt, selv når det koker, og balansere det overordnede strategiske med operativ gjennomføring.

For å lykkes i stillingen er det avgjørende at du har gode relasjonsbyggende egenskaper. Det er en fordel om du har god kunnskap om FieldService som forretningsområde, men det kan også hende du kommer fra en tilsvarende stilling hos et større IT-selskap. Og du må både ha erfaring med, og like operativt salgsarbeid. Du vil ha det faglige og overordnede ansvaret for at organisasjonen alltid leverer best mulige resultater.

Du må ha både god kommersiell teft og forståelse, stor drive og analytiske evner. Siden vi er et internasjonalt konsern er det viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter i både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Du kan vise til gode resultater både innen operativt salg og innen ledelse, og du har minimum 5-10 års relevant erfaring innen begge deler.

 

Søk her via finn.no