Til innholdet

Forretningsansvarlig GSGroup Norge

Vi videreutvikler vår organisasjon og skal nå bekle en helt ny, utfordrende og sentral posisjon i selskapet. Dette innebærer blant annet å gjøre de taktiske, strategiske og operative valgene som trengs for at vi skal fortsette vår suksessrike vekstreise. Stillingen bærer fullt P&L-ansvar for forretningsenheten i Norge.

For å lykkes i stillingen er det avgjørende at du har gode relasjonsbyggende egenskaper. Det er en stor fordel om du har kompetanse på telematikk/sensor-teknologi, og du må både ha erfaring med, og like operativt salgsarbeid. Du vil ha det faglige og overordnede ansvaret for at organisasjonen alltid leverer best mulige resultater.

Vi er et internasjonalt selskap med 210 entusiastiske medarbeidere spredt over hele Europa. Det er viktig å kunne kommunisere tydelig og godt både muntlig og skriftlig, på engelsk så vel som på norsk. Arbeidssted vil primært være Sandefjord, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Her kan du gå direkte til finn-annonsen

Vi tenker oss at du er

Selvgående og engasjert i ditt daglige virke. Du bygger gode relasjoner og er lydhør i jakten på felles suksess. Initiativrik og løsningsorientert med solid gjennomføringsevne. Du må klare å holde å holde hodet kaldt, selv når det koker, og balansere det overordnede strategiske med operativ gjennomføring.

 

Noen av de viktigste oppgavene vil være

 • Videreutvikle og lede salgsenheten til å bli en slagkraftig enhet som jakter nysalg, mersalg og har fokus på å levere den beste kundeopplevelse.
 • Videreutvikle og lede logistikk, tekniske- og administrative ressurser for å bli en effektiv avdeling med høy servicegrad og leveranse av kvalitet i alle ledd.
 • Evner å bygge langsiktige og gode relasjoner til eksisterende og nye kunder
 • Undersøke og analysere data fra kunder for å skape solide prognoser, og gi innspill til produktutvikling
 • Sikre optimal utnyttelse av avdelingens økonomiske, tekniske og menneskelige ressurser
 • Videreutvikle en prestasjonskultur, og legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Universitets/høyskole-utdannelse innen økonomi/ strategi & ledelse/ markedsføring / salg
 • Minimum 5-10 års relevant arbeidserfaring fra operativt salg og ledelse
 • God kommersiell forståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Fortrolig med bruk av ulike dataverktøy / digital kompetanse
 • Entusiastisk, energisk og kreativ