Til innholdet

Avinor

alt

Avinor har valgt GSGroup som landsdekkende leverandør av digital kjørebok og flåteadministrasjon til sine kjøretøy. Rammeavtalen, som er inngått etter en offentlig anbudsprosess, innebærer i første omgang montering av kjørebokenheter fra Guard Systems i 400 vare-og personbiler spredt over 45 flyplasser. Kjørebok fra Guard Systems sikrer at Avinor oppfyller skattemyndighetenes dokumentasjonskrav for bruk av yrkesbiler. «Valget på den digitale kjøreboken fra Guard Systems ble gjort etter en grundig gjennomgang, og løsningene møter Avinors krav på en tilfredsstillende måte. Vi ser frem til samarbeidet med GSGroup, sier prosjektleder Tor Alexander Holmgren i Avinor.» Avtalen innebærer også en mulig opsjon på utrulling av flåtestyringsverktøy for inntil 800 enheter. Implementeringen startet i løpet av mai 2017 og er ventet sluttført i løpet av juli.

 

OM AVINOR

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn. Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.