Til innholdet

Best transport

alt

Transportselskapet Best Transport er betydelig aktør innen frakt av legemidler i Sverige. For at legemidlene ikke skal forringes underveis, er det strenge krav til stabil temperatur i lasterommet. Best Transport har derfor installert mobil temperaturovervåking fra GSGroup i alle de 40 lastebilene som daglig frakter legemidler, for å ha full kontroll på lasten.

BEST PÅ
LEGEMIDDELTRANSPORT!
Best Transport ble etablert i Sverige for over 40 år
siden, og har i dag over 400 kjøretøy som utfører
ti-tusenvis av transportoppdrag hver uke. Selskapet
har baser i Stockholm, Uppsala, Gøteborg, Malmø, Växjø,
Luleå, Oslo og København. Et viktig satsnings-område
for Best Transport, er transport av legemidler.