Til innholdet

BWT Danmark

alt

BWT Danmark er i dag en virksomhet i fremgang, som etter en omfattende digitalisering har tredoblet sin
omsetning, redusert stress, minimert ensformig administrativt arbeid og gitt medarbeiderne mer frihet.


I 2007, kort tid før vannbehandlingsvirksomheten BWT Danmark tok beslutningen om å optimalisere og digitalisere
sine prosesser, fløt kontorene over av papir. Siden den gang har det skjedd store endringer i virksomheten, som i
dag står sterkere enn noen gang. Stort sett så foregår all administrasjon i dag digitalt hos BWT Danmark gjennom
den cloudbaserte optimaliseringsløsningen Smartday, og løsningen har båret frukter. Siden digitaliseringsprosessens
første spadetak i 2007 har blant annet Smartday-systemet bidratt til en tredobling av omsetningen.