Til innholdet

Securitas

alt

Eksakt lokasjon skaper sikkerhet

Sikkerhetsselskapet Securitas ville ha en pålitelig lokasjonstjeneste for å raskt kunne finne ut hvor de ansatte befinner seg og ha en oversikt over de ansattes kjørevaner. De valgte derfor tjenesten Paikkanin.com fra GSGroup. Personell-lokalisering virker med et tastetrykk, og personen som har spurt om hjelp dukker opp i monitoreringssenteret i sanntid. Dermed kan de ansatte dra til stedet umiddelbart. Betydelige besparelser på veien: Securitas har over 150 biler med lokasjonstjenesten fra GSGroup.

"Med denne tjenesten har vedlikehold-, reparasjon- og drivstoffskostnadene til våre biler blitt redusert med ca. 10 %. Våre biler har en årlig kjørelengde på ca. 10 millioner kilometer" - Sier Securitas biltjenesteansvarlig Juha Korhonen. Den største fordelen med Paikkanin.com er monitorering av kjørevaner, som fanger opp informasjon om akselerasjon, hastighet og oppbremsning. På denne måten kan vi bevise at våre sjåfører kjører rolig, selv om noen trafikanter mener at sikkerhetsvakter alltid råkjører fra et sted til et annet. Fordommer ble satt til side og arbeidsatmosfæren for de 3000 ansatte ble forbedret når et nøytralt verktøy sa noe om personenes individuelle kjørevaner.