Til innholdet

handyman Multi Device

konsept

 • Handyman tillater brukeren å bruke 1 lisens på flere enheter
  • Brukeren kan bytte mellom telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen uten å deaktivere lisens
 • Siden Handyman Mobile jobber uten internettkobling medfører dette noen krav til løsningen. Dette er for å sikre at alle data leveres før brukeren kan fortsette på en annen enhet. På denne måten sørger vi for at vi ikke får noen data-konflikter, og at data som allerede er levert til eksterne systemer, ikke endres:
  • Vi bruker en "logg av / logg på" løsning.
  • Brukere som skal bruke flere enheter må ha passord

 

forutsetninger

 • Handyman Office versjon 9.2.1
 • Den nye Handyman Mobile (Xamarin). Les mer om denne her.

 

konfigurasjon

Aktivér Multi Device for ditt firma

Konfigurasjon > Firma > Annet > "Tillat flere mobilenheter for samme bruker"

Brukere som skal bruke flere enheter må ha et passord.
Fra Ansatt-menyen vil du se individuelle enheter oppført per bruker, og individuelle enheter kan deaktiveres.
Maksimalt 4 enheter kan kobles til samme bruker.

Legge til ny enhet på aktiv bruker

Første gang du synkroniserer en ny enhet:

 • Bruker som allerede har aktivert lisens kan velges
 • Brukeren må ha passord for å vises i listen over brukere

Hvis brukeren har logget av på andre enheter, vises en advarsel:

Bytte mellom enheter

Logg av aktiv enhet (Synkronisering utføres automatisk), og logg på neste enhet:

Bytte mellom enheter - tvungen avlogging

Hvis du ikke logger av kan du fortsatt bruke andre enheter. 
Hvis alle dataene er synkronisert, vil ingen data gå tapt ved å bytte enhet uten å logge ut først.

Enhet med usynkroniserte data vil se rapport over data som går tapt hvis enheten er logget på.
Send rapport via epost for å få kopi av tapte data: