Til innholdet

handyman versjon 7.9.2

viktige endringer i servicemodulen

I denne versjonen har vi gjort omfattende endringer i bruken av servicemodulen.

Vi har omorganisert innholdet på skjermen og gjort det raskere og enklere å finne det du skal jobbe med. I tillegg har vi sørget for at brukerne i større grad kan tilpasse hva som vises på skjermen etter eget ønske.

Her finner du en presentasjon som forklarer endringene og hvilke nye muligheter man nå har i modulen: Nyheter i servicemodulen


Viktig: Første gang du starter den nye versjonen vil listene under Kunde, Installasjonssted, Utstyr og Kontrakt være tomme, og du må utføre et søk for å finne det du skal jobbe med.

Dette styres av en innstilling der du selv velger hva du vil se når Handyman starter. Velg det som passer deg best under «Standard visning»:

 

 

Trykk på den blå «X» knappen for å nullstille søket slik at resultatet av innstillingen din vises.

Vi håper du blir fornøyd med den nye versjonen.

PS! Det vil komme flere oppdateringer av modulen fremover med viktige utvidelser og forbedringer.