Til innholdet

Handyman Mobile for Windows

For PC'er og Surface maskiner med Windows 10

 

Vår nye app for Handyman Mobile for Windows er nå tilgjengelig.
For å kunne ta appen i bruk, må du ha Windows 10 og en vanlig Handyman lisens.

Du finner appen her:

Norwegian badge

 

Hvis du tidligere har benyttet den gamle Windows Handyman appen må du gjøre følgende:

  1. Ditt firma må få en oppdatert lisens der Handyman Mobile Windows lisensene tas bort og normal Handyman Mobile lisens økes med det samme antallet
  2. Først må du synkronisere den gamle appen.
  3. Noter synkroniseringsadresse og port. Det finner du under Innstillinger->Tilkoblinger. Denne informasjonen skal du skrive inn på nytt i den nye appen.
  4. Avinstaller Handyman-appen
  5. I Handyman Office må din bruker deaktiveres
  6. Installer ny app fra Microsoft Store (Klikk på Microsoft-bildet over)
  7. Start appen og angi adresse og port for synkronisering
  8. Du synkroniserer og velger deg selv på vanlig måte som ved første-gangs synkronisering

 

NB! Den gamle appen vil ikke bli supportert etter 30. juni 2019.