Til innholdet

viktig informasjon

for Windows brukere av Handyman

I April slapp Microsoft en oppdatering av Windows 10 (identifiseres med build 1803).

Oppdateringen installeres automatisk, og den inkluderer en oppdatering av .Net rammeverket (identifiseres med versjon 4.7.2) som Handyman Office benytter.

Denne versjonen av .NET medfører dessverre at Handyman applikasjonen (Handyman Office) får programfeil i flere moduler.

.NET oppdateringen vil også påvirke Handyman hvis den installeres for Windows 7+ eller Windows Server 2008 R2+.


Løsning
For å løse dette må Handyman Office oppgraderes til versjon 795.7310.
Denne versjonen er tilgjengelig via automatisk oppdatering.


Ved behov for bistand ifm denne oppdateringen, ta kontakt med Support:

Telefon: 22 79 76 33

Mail: support@gsghandyman.no

Pilot-kunder som kjører Handyman versjon 8 bes kontakte sin kontaktperson i GSGroup hvis de opplever problemer.