Til innholdet

tilleggsfunksjoner

alt

kjørebok

Elektronisk kjørebok sparer både tid og irritasjon. Alle kjøreturer registreres automatisk i systemet med adresse, antall kjørte km og tid per kjøretur. Alle rapporter er i overensstemmelse med statens regler og du kan skille på privat og jobbkjøring.

flåtestyring

Med Flåtestyring får du en oversikt over hvor servicebilene er plassert i forhold til en gitt oppgave. Dette gjør det lettere å planlegge når og til hvem en oppgave skal videresendes. La dine medarbeidere velge den korteste veien til en oppgave. Det er også mulig å få tilgang, via en ekstern link,  til diverse analyseverktøy for å drifts optimalisere egen bilpark.

integrasjon til økonomisystem

På forespørsel

Smartday kan intergreres med de fleste økonomisystem. På den måten minimaliseres de manuelle prosessene da data løpende oppdateres mellom økonomisystem og Smartday. Casflow forbedres da faktura kan sendes ut umiddelbart etter at oppgaven er avsluttet.

Vi leverer selv integrasjonen til E-conomic. Integrasjoner til C5, NAV og AX leveres gjennom våre samarbeidspartnere.

repeterende serviceoppdrag

Modulen gjør det mulig å definere oppgaver som for eksempel serviceavtaler eller løpende vedlikehold som skal gjentas over tid på en enkelt og oversiktlig måte. For å gjøre det så enkelt som mulig å opprette nye repeterende serviceoppdrag inkluderer modulen muligheten til å definere oppgavemaler/skjema.

påminnelser

Modulen gjør det mulig å sende SMS og e-post automatisk fra systemet. Det kan f.eks. være en SMS til en teknikker angående et hastoppdrag eller en PDF til kunden etter at jobben er sluttført.

filarkiv

Med Smartday Filarkiv er det mulig å legge ved alle slags filer til en oppgave i Smartday systemet. Filene kan enkelt legges ved fra oppgavebilde. Dette gjelder både fra Smartday Planner og Smartday Time. Med denne modulen blir det mulig å legge til bilder på oppgavene. En teknikker kan dokumentere sitt arbeid med før og etter bilder som knyttes til oppgaven for dokumentasjon og historikk.

godkjenning for prosjektansvarlig

Modulen gir en prosjektansvarlig mulighet til å avstemme timer og materialforbruk på en oppgave før det sendes videre til et baksystem (ERP etc.). Man kan rette i både antall og pris eller fjerne linjer som ikke er godkjent. Denne modulen blir ofte benytte sammen med Smartday Time.

rapporter

Modulen gir tilgang til noen forhåndsdefinerte rapporter i Smartday Planner og Smartday Touch. Det er mulig å legge ved en faktura eller en sjekkliste til en ordre. Hvis modulen Påminnelse også er aktivert kan man legge til rapporter i e-post-påminnelsene. Dette kan for eksempel være at en faktura automatisk sendes til kunden så snart en oppgave er avsluttet.

serviceenheter

Man kan definere hvilken enhet det skal gjøres service på istedet for å kun angi hvilken adresse man skal til. Serviceenheter gir også mulig for å beskrive enheten i detaljer med serienummer, forbruk, installasjondato og i hvilken periode enheten skal ha service. Ved at arbeidet blir delt opp på serviceenheter i stedet for på adresser får man en bedre og mer presis historikk. Det kan være enklere å finne en løsning når man ser hva som er gjort tidligere på enheten.

tilbudsmodul

Smartday tilbudsmodul gir medarbeidere på farten mulighet til å opprette tilbud. Du kan velge mellom ferdigdefinerte tilbudsmaler, eller definere maler selv etter behov. 

Tilbudsmodulen gjør det mulig å opprette "potensielle" kunder utenom det normale kundekartoteket. 

Sammen med notikasjonsmodulen kan tilbudet sendes automatisk til kundens epostadresse som PDF.

Funksjoner: 

  • Opprett tilbud på farten fra Touch App’en
  • Ferdigdefinerte tilbud inkl. tilbudslinjer og bilder
  • *Send Tilbuds-PDF til kunden automatisk
  • Konverter tilbud til aktive prosjekter i planen
  • Tilbudet kan enkelt hentes opp igjen når det er tid for å utføre oppgaven. 
  • Modulen kan benyttes som tillegg til Touch eller Touch Time

notifikasjoner

Modulen gjør det mulig å definere opp gjentagende oppgaver som for eksempel serviceavtaler eller løpende vedlikehold. For å gøre det så enkelt som mulig gir denne modulen deg muligheten til å lage ferdiglagde oppgavemaler.

 

godkjennelse av dagen

Brukeren i felt får mulighet til å sjekke sine registrerte timer før han/hun godkjenner og sender de samlede tidsforbruk og oppgaver tilbake til kontoret. For hver oppgave kan man se hvor mange timer som er registrert fordelt på normaltimer og tillegg. Brukeren kan endre antall timer, tilføre nye eller slette registreringer slik at det passer med den tiden han/hun var på jobb.

Last ned