Til innholdet

veivedlikehold

Et godt veivedlikehold er viktig for trafikantene, enten det er kraftig snøfall, isete veier eller veikanter som må klippes. Da er det viktig å ha et godt støtteverktøy som forenkler og øker kvaliteten på arbeidet. GSGroup Veivedlikehold gjør hverdagen langt enklere for alle som jobber med veivedlikehold, sommer som vinter.

alt

Utkalling

Arbeidsleder kan sende ut arbeidsordrer direkte til mannskapets mobiltelefoner eller nettbrett. Roder vises direkte i kartet og fargekodes i forhold til hva som skal utføres, f.eks brøyting, salting og strøing. Mannskapet bekrefter oppgaver, og angir når arbeidetstarter og slutter. Arbeidsleder får god kontroll og oversikt, og kan følge pågående og historiske aktiviteter i kart og lister.

Veiledning

Mannskapet får oppdaterte arbeidsbeskrivelser Glem alle problemer med utdaterte papirkart.
Systemet sikrer at mannskapet alltid har oppdatert informasjon. Arbeidsroder vises i detaljert kartverk med siste endringer. Mannskapet får god veiledning underveis ved å se hvor de har kjørt og hva som gjenstår på roden.

Viser flere aktiviteter

Systemet kan brukes til flere aktiviteter samtidig Det kan utføres flere aktiviteter samtidig, også på samme rode. Mannskapet bruker et bryterpanel til å registrere hva som utføres.
Aktiviteter kan defineres etter eget ønske.

Innmelding av avvik

Mannskapet kan sende inn avvik underveis Står en bil i veien eller skadet brøytebilen gjerdet?
Sjåføren kan sende inn alle avvik fortløpende gjennom å peke i kartet til sin mobilapp. Driftsleder får avvikene vist i sitt kartverket. Det kan opprettes avvikskategorier etter ønske.

web og appløsning

fordeler

  • Effektiv utkalling av mannskap, oppdrag sendes rett til mobilapp
  • Alltid oppdatert informasjon, med arbeidsbeskrivelser og rodekart
  • Viser gjenstående arbeid i kart
  • Avvik kan sendes fra mobilapp (f.eks feilparkert bil eller skadet gjerde)
  • Driftsansvarlig får kontroll og oversikt (pågående og historiske aktiviteter)
  • Gode rapporter forenkler etterarbeid
  • Servicetorget kan gi bedre svar og oppfølging til innbyggerne
  • Brukervennlig web-løsning (ingen installasjon av programvare)

alt

dokumentasjon

Systemet gir deg til enhver tid full oversikt over tidspunkter, hastighet, type brøytebil og sjåfør. Dette gir deg god dokumentasjon med tanke på situasjoner hvor det er tvil om skade på annet materiell har skjedd som følge av brøyting eller ikke. 

Få tilbud eller informasjon

Send inn skjemaet under og vi vi ta kontakt med deg for en uforpliktende prat.