Til innholdet

Handyman 8

Informasjon om Handyman Office for deg som bruker Handyman Administrator

alt

I Handyman 8 er ikke Handyman Administrator lengre en del av produktet. Handyman Office har vært en del av Handyman i mange år, og alle nye kunder siden 2015 har startet med Handyman Office fra første dag. Handyman Administrator var laget med teknologi som nå er utdatert, og med de siste endringene på rapportsystemet i Handyman Office var det ikke lengre mulig å benytte programmet.

Handyman Office er laget for å håndtere mye større datamengder enn hva Administrator kunne. I tillegg er alle nye moduler som er laget i Handyman de siste årene kun tilgjengelig fra Handyman Office. I Handyman Office er det også lagt til en mengde nye innstillinger og muligheter som vil hjelpe deg og din bedrift til en mere effektiv hverdag.

Her vil du få en innføring i hva som er de viktigste forskjellene og fordelene med Handyman Office i forhold til Handyman Administrator, og litt informasjon om de viktigste nye modulene.

nye muligheter i Handyman Office

ordrebehandling

 • Alle lister har nye søke- og grupperings-muligheter
  • Innstillinger huskes per person
 • Ordrekontakter
 • Ordrenavn
 • Flere adresser og kontaktpersoner per kunde
 • Oppdatert kartløsning
 • Ordre- og faktura-oversikt per kunde
 • Registreringsopprinnelse (ordre og detaljer)

nye moduler

 • Service - utstyr og serviceavtaler
 • Ordrekontroll
 • Hendelser
 • Timegodkjenning
 • Materialregnskap
 • Tilbud
 • Budsjett på ordre

ny funksjonalitet

 • Timeføringsvarsel
 • Fleksibel prishåndtering
 • Konfigurasjon/tilgang
  • Roller for Office-brukere
  • Mange andre nye innstillinger
 • Nytt rapportsystem
  • Ordreoversikt, med alt på ordren
  • Mulighet for tilpasninger
 • Faktura
  • Fastpris fakturering ved bruk av gruppering
  • Akkumulerte verdier rapport
 • Integrasjon med flåtestyring
 • og mye mer...

nye muligheter i ordrebehandling

Handyman Office har mange nye muligheter i ordrebehandlingen. Det å raskt få oversikten over hva som er viktig å jobbe med er viktig. Våre kunder jobber på mange forskjellige måter, og derfor har vi tatt i bruk nye lister som gir helt nye måter å filtrere og gruppere ordrene på i Handyman Office. De samme mulighetene er tilgjengelig i alle listene i Handyman Office som for eksempel materiell, sjekklister osv. Du velger selv hvilke kolonner du vil se hvor, og alle innstillinger du gjør tas vare på slik at alle kan ha sin egen måte å bruke Handyman Office på.

I videoen under viser vi hvordan man kan filtrere og gruppere ordre

Dette viser bare noen av mulighetene. Prøv deg frem og finn den metoden som passer best for deg.

service - utstyr og serviceavtaler

Service-modulen er den mest omfattende og viktige tilleggs-modulen i Handyman. Veldig mange bedrifter benytter denne for å få full oversikt over sine avtaler og forpliktelser med kundene. Historikk på utført arbeid og nyttig teknisk informasjon om utstyret er tilgjengelig på Handyman Moblie og i Handyman Office. Fakturering av serviceavtaler håndteres og indeksregulering av kontraktene er en viktig funksjon. Handyman generer automatisk ordre for periodisk vedlikehold i henhold til kontrakten som er inngått med kunden.

Denne modulen gir deg muligheten til å selge nye tjenester til dine kunder uten at administrasjon av avtaler og utførelse øker arbeidsmengden på kontoret.

Hvorfor benytte service-modulen?

 • Behov for detaljert informasjon om utstyr
  • Hva skjer med utstyret over tid - historikk
 • Selge/utføre periodisk vedlikehold på utstyret
  • Standardiserte serviceoppgaver definerer hvilke oppgaver som  skal utføres og dokumenteres
  • Serviceordrer genereres automatisk i henhold til tidsplanen
 • Kontrakten definer regler for generering av ordrer og fakturering
  • Automatisk håndtering av kontrakts-dokumentet
 • Historikk og utstyrsinformasjon tilgjengelig i Handyman Mobile
  • Viktig for å ta riktige beslutninger under vedlikehold og reparasjon av utstyr

nye rapporter

Vi har laget et helt nytt rapportsystem i Handyman. Dette systemet gjør det mulig å lage egne rapporter og endre på mange av de innebygde rapportene.

Mange av våre kunder ønsker egne varianter av rapporter eller helt nye rapporter i Handyman. Det kan være at deres kunder krever dette eller man vil justere litt på rapportene slik at de stemmer bedre med egen profil og ønsket innhold.

Vi har laget nye versjoner av de viktigste rapportene. Utseendet er forbedret, og det er utvidede muligheter for tilpasning i rapportene:

 • Ordreoversikt
 • Sjekkliste
 • Ordrebekreftelse
 • Timeliste for ordre
 • Serviceoppgaver for ordre
 • Samsvarserklæring. I tillegg er det laget en ny tilsvarende rapport for rørleggere
 • Kursfortegnelse

Det er nå mulig å lage helt nye varianter av rapporter for ordre, sjekklister og kursfortegnelser. I tillegg er det mulig å lage rapporter som gjelder hele firmaet. Disse vises i den nye analyse-modulen. Her er det bortimot ubegrensede muligheter.

Alle våre kunder får de oppdaterte rapportene og nye muligheter for å styre hvordan rapportene skal brukes i Handyman.

 • Oppdatert utseende 
 • Ordreoversikten kan vise alle sjekklister og servicerapport
 • Rapportspråk og standardverdier kan velges per avdeling
 • Rapporter kan tilpasses dine behov/ønsker
 • Muligheter for å analysere data for fremtidige beslutninger
 • Fleksibel løsning for spesial-layout for enkeltkunder, avdelinger, sjekklistetype og ordrekategori
 • Helt nye rapporter kan lages 
 • Data kan hentes fra flere systemer i samme rapport
 • Analyse desktop der egne spesialrapporter vises

Hvis man vil redigere eller lage nye rapporter selv kan man kjøpe en lisens for dette, og vår support- og konsulent-avdeling kan også hjelpe dere med tilpasninger av rapportene.

tilbud

Tilbudsmodulen gjør det mulig å kalkulere tilbud på kontoret for utsending til kunder eller man kan opprette tilbud på Handyman Mobile.
Man legger på materiell og timer, og tilbudet kalkuleres med riktige priser fra kontoret. Kundens rabattavtaler eller kontrakts-priser benyttes slik at alle beregninger blir korrekte. Når tilbudet blir akseptert blir det automatisk konvertert til en ordre, der alle opprinnelige opplysninger om tilbudet er tilgjengelig. I tillegg vil budsjett på ordren automatisk bli opprettet med verdier fra tilbudet.

 • Man kan opprette mal-baserte tilbud både i Handyman Office og på Handyman Mobile​
 • Legg til materiell, timer og ande kostnader og simuler marginer før tilbudet sendes
 • Når tilbudet er akseptert, opprettes ordre automatisk med data fra tilbudet
 • Høyere inntjening på ekstraarbeid ved å kunne gi pris på stedet
 • Økt produktivitet i salgsprosessen der tilbud er integrert med budsjett på ordre

andre nye moduler

 • Hendelser
  • Mulighet for automatisert kommunikasjon med kunder og internt via SMS eller epost
  • Lag maler for hendelser eller milepæler som knyttes til ordrekategori
  • SLA - overvåkning 
 • Timegodkjenning
  • Kontrollere og godkjenne timeføring før data overføres til lønnsystem
  • Enkel korrigering der man kan splitte og flytte registreringer mellom ordre
 • Materialregnskap
  • Full sporing av visse typer materiell som krever dokumentasjon på bruk
  • Miljøgasser og annet farlig materiale
 • Ordrekontroll
  • Kontroller og juster ferdige ordre
  • Tett integrasjon med økonomisystem for tilbakerapportering av virkelig kost slik at man kan få full oversikt over inntjening per ordre.
 • Budsjett på ordre
  • Budsjett på ordre gir mulighet til å følge opp økonomien på en ordre etter en budsjett-mal som du selv definerer.
  • Etter hvert som prosjektet går sin gang kan man følge med på kostnadene og gjøre justeringer underveis.

andre nye funksjoner

 • Timeføringsvarsel
  • Sørg for at timer og materiell blir levert til kontoret hver dag
 • Fleksibel prishåndtering
  • Handyman har mulighet for prisavtaler i servicemodulen og på kunde
  • Ved registrering ser man hvor prisen kommer fra og hva den vil bli før man lagrer
 • Konfigurasjon/tilgang
  • Roller for Office-brukere
   • Styr tilgang til de forskjellige modulene og funksjonene slik at brukere bare ser det som er relevant
  • Mange andre nye innstillinger
   • En mengde nye innstillinger er lagt til for at man skal kunne bruke Handyman slik det passer best for egen bedrift
 • Faktura
  • Fastpris fakturering ved bruk av gruppering
  • Akkumulerte verdier rapport
 • Integrasjon med flåtestyring
  • Se bilene sammen med ordre på kartet
 • og mye mer...