Til innholdet

handyman mobile

alt

Handyman Mobile er appen som installeres på smarttelefon/nettbrett for iOS, Android eller Windows, og er verktøyet som brukes av teknikerne ute i felt. Handyman Mobile er et standardprodukt som lar kunden tilpasse utseende og funksjoner selv, etter behov. Registrering av vare- og timeforbruk ved installasjoner foregår på Handyman Mobile, samt dokumentasjon med bilder og sjekklister.

Med en brukerlisens kan man benytte Handyman Mobile på opptil 5 forskjellige enheter. Siden Handyman virker uten internettkobling er man begrenset til å bruke en enhet om gangen, men appen sørger for at dette kan gjøres på en smidig måte.

Den oppgaveorienterte hovedmenyen på Handyman Mobile har disse hovedinndelingene:

 • Ordre – teknikeren ser her tildelte arbeidsordre, interne ordre og eventuelle ledige ordre. Her kan teknikeren åpne en ordre og gjøre registreringer
 • Tidtagere – lar teknikeren registrere ved hjelp av tidtakere
 • Fravær – enkel føring av ferie og fravær
 • Timeoversikt – oversikt over hva som tidligere er ført av tid og andre kostnader på ordre som er utført
 • Kunder – lar teknikeren se de kundene som er sendt ut til Handyman Mobile.
 • Materiell og lager – handtering av eget lager og bestilling av varer hos grossist
 • Utstyr – Denne modulen lar teknikeren se hvilket utstyr som allerede er installert ute hos en gitt kunde.
 • Hendelser – Denne modulen holder rede på viktige hendelse på en ordre og hvilke meldinger som skal sendes
 • Tilbud – Denne modulen gjør det mulig å lage tilbud til en kunde. Signering av tilbud og aksept i felt gir nye muligheter for økt inntjening.
 • Kjørebok – gir mulighet for redigering av turer fra kjørebok og mulighet til å benytte disse for fakturering av reiser og reisetid.
 • Mine oppgaver – gir teknikeren en oversikt over sine tildelte oppgaver med status. Disse oppgave tildeles i Handyman Ressursplanlegger.
 • Avdelingsdokumenter og Innstillinger – diverse dokumenter fra kontoret og personlige innstilliger i appen

Statuser er tilgjengelig under hvert punkt i hovedmenyen. Dette bidrar til at bruker enkelt kan se viktig informasjon på en enkel måte.

Hovedmenyen på Handyman Mobile kan konfigureres med de menyelementene som er relevant for den enkelte bruker.

Handyman Mobil appen har en mange funksjoner som gjør det enkelt å få oversikt over arbeidet som skal utføres og registrere og dokumentere dette på en effektiv måte. Under er noen eksempler på hva appen kan gjøre. 

Scanning av strekkoder og QR-kode kan benyttes for å registrere varer eller finne utstyr

Scanning av strekkoder og QR-kode kan benyttes for å registrere varer eller finne utstyr

Redigering av bilder er en effektiv måte å dokumentere hva som er gjort eller hvor et problem befinner seg.

Redigering av bilder er en effektiv måte å dokumentere hva som er gjort eller hvor et problem befinner seg.

Rask utfylling av sjekklister er en viktig del av dokumentasjon av utført arbeid.

Rask utfylling av sjekklister er en viktig del av dokumentasjon av utført arbeid.

Både bruker og kunde kan signere ordre og sjekkliste. Dette er viktig for dokumentasjon av tilleggsarbeider.

Både bruker og kunde kan signere ordre og sjekkliste. Dette er viktig for dokumentasjon av tilleggsarbeider.

Bruker får god oversikt over egne timer og kostnader.

Bruker får god oversikt over egne timer og kostnader.

Kjørebok kan brukes for å fakturere reiser i henhold til avtale med kunde.

Kjørebok kan brukes for å fakturere reiser i henhold til avtale med kunde.

Handyman Mobile kan brukes på 12 forskjellige språk slik at det er enkelt for alle i bedriften å bruke appen.

Jeg ønsker å vite mer om Handyman