Til innholdet
System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.BinaryReader.Read(Byte[] buffer, Int32 index, Int32 count)
  at Lucene.Net.Store.SimpleFSDirectory.SimpleFSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadBytes(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len, Boolean useBuffer)
  at Lucene.Net.Index.CompoundFileReader.CSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.Refill()
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadByte()
  at Lucene.Net.Store.IndexInput.ReadVInt()
  at Lucene.Net.Index.TermBuffer.Read(IndexInput input, FieldInfos fieldInfos)
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.Next()
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.ScanTo(Term term)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Get(Term term, Boolean useCache)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Index.SegmentReader.Terms(Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.MultiTermEnum..ctor(IndexReader topReader, IndexReader[] readers, Int32[] starts, Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardTermEnum..ctor(IndexReader reader, Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.GetEnum(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.MultiTermQuery.ConstantScoreAutoRewrite.Rewrite(IndexReader reader, MultiTermQuery query)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.IndexSearcher.Rewrite(Query original)
  at Lucene.Net.Search.Query.Weight(Searcher searcher)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.CreateWeight(Query query)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.Search(Query query, Collector results)
  at Examine.LuceneEngine.SearchResults.DoSearch(Query query, IEnumerable`1 sortField, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\SearchResults.cs:line 110
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 182
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 163
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMediaCacheValues(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.<>c__DisplayClass38_0.<GetCacheValues>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItemInternal(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, Func`1 dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.DocumentById(Int32 id, ContextualPublishedCache cache, Object ifNotFound)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.Media(Int32 id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.Media(String id)
  at ASP._Page_app_plugins_allegro_subheroimagediagonal_show_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Handyman Mobile er appen som installeres på smarttelefon/nettbrett for iOS, Android eller Windows, og er verktøyet som brukes av teknikerne ute i felt. Handyman Mobile er et standardprodukt som lar kunden tilpasse utseende og funksjoner selv, etter behov. Registrering av vare- og timeforbruk ved installasjoner foregår på Handyman Mobile, samt dokumentasjon med bilder og sjekklister.

Med en brukerlisens kan man benytte Handyman Mobile på opptil 5 forskjellige enheter. Siden Handyman virker uten internettkobling er man begrenset til å bruke en enhet om gangen, men appen sørger for at dette kan gjøres på en smidig måte.

Den oppgaveorienterte hovedmenyen på Handyman Mobile har disse hovedinndelingene:

 • Ordre – teknikeren ser her tildelte arbeidsordre, interne ordre og eventuelle ledige ordre. Her kan teknikeren åpne en ordre og gjøre registreringer
 • Tidtagere – lar teknikeren registrere ved hjelp av tidtakere
 • Fravær – enkel føring av ferie og fravær
 • Timeoversikt – oversikt over hva som tidligere er ført av tid og andre kostnader på ordre som er utført
 • Kunder – lar teknikeren se de kundene som er sendt ut til Handyman Mobile.
 • Materiell og lager – handtering av eget lager og bestilling av varer hos grossist
 • Utstyr – Denne modulen lar teknikeren se hvilket utstyr som allerede er installert ute hos en gitt kunde.
 • Hendelser – Denne modulen holder rede på viktige hendelse på en ordre og hvilke meldinger som skal sendes
 • Tilbud – Denne modulen gjør det mulig å lage tilbud til en kunde. Signering av tilbud og aksept i felt gir nye muligheter for økt inntjening.
 • Kjørebok – gir mulighet for redigering av turer fra kjørebok og mulighet til å benytte disse for fakturering av reiser og reisetid.
 • Mine oppgaver – gir teknikeren en oversikt over sine tildelte oppgaver med status. Disse oppgave tildeles i Handyman Ressursplanlegger.
 • Avdelingsdokumenter og Innstillinger – diverse dokumenter fra kontoret og personlige innstilliger i appen

Statuser er tilgjengelig under hvert punkt i hovedmenyen. Dette bidrar til at bruker enkelt kan se viktig informasjon på en enkel måte.

Hovedmenyen på Handyman Mobile kan konfigureres med de menyelementene som er relevant for den enkelte bruker.

Handyman Mobil appen har en mange funksjoner som gjør det enkelt å få oversikt over arbeidet som skal utføres og registrere og dokumentere dette på en effektiv måte. Under er noen eksempler på hva appen kan gjøre. 

Scanning av strekkoder og QR-kode kan benyttes for å registrere varer eller finne utstyr

Scanning av strekkoder og QR-kode kan benyttes for å registrere varer eller finne utstyr

Redigering av bilder er en effektiv måte å dokumentere hva som er gjort eller hvor et problem befinner seg.

Redigering av bilder er en effektiv måte å dokumentere hva som er gjort eller hvor et problem befinner seg.

Rask utfylling av sjekklister er en viktig del av dokumentasjon av utført arbeid.

Rask utfylling av sjekklister er en viktig del av dokumentasjon av utført arbeid.

Både bruker og kunde kan signere ordre og sjekkliste. Dette er viktig for dokumentasjon av tilleggsarbeider.

Både bruker og kunde kan signere ordre og sjekkliste. Dette er viktig for dokumentasjon av tilleggsarbeider.

Bruker får god oversikt over egne timer og kostnader.

Bruker får god oversikt over egne timer og kostnader.

Kjørebok kan brukes for å fakturere reiser i henhold til avtale med kunde.

Kjørebok kan brukes for å fakturere reiser i henhold til avtale med kunde.

Handyman Mobile kan brukes på 12 forskjellige språk slik at det er enkelt for alle i bedriften å bruke appen.

Jeg ønsker å vite mer om Handyman