Til innholdet

hendelser

Modulen gir deg automatiske meldinger med SMS og epost både internt og til dine kunder. Dette sikrer en effektiv kundekommunikasjon

Handyman Hendelses-modul introduserer en helt ny dimensjon i din kunde- og ordrehåndtering, nemlig automatiske varsler med SMS og epost til gitte interne og/eller eksterne mottakere.

Modulen gir deg som bruker en støttefunksjon ved å bidra til å huske de små og store oppgavene i arbeidsdagen. I tillegg til å gi en hyggelig påminnelse om at oppgaver står til forfall kan disse også automatisk eskalere til andre i bedriften. Nyttig informasjon om viktige oppgaver som ikke blir tatt tak i på grunn av uforutsette hendelser, slik som sykdom.

Ikke vent til kunden ringer og minner deg på oppgavene som skulle vært utført. Jobb i forkant og sørg for at kunden er godt informert underveis. Du trenger ikke bruke unødig tid på å følge opp rutineoppgaver i organisasjonen. Handyman gir deg oversikt over det som krever din oppmerksomhet. I tillegg varsler systemet om noe kommer i skade for å bli glemt.

For service- og kontorpersonell er dette et verktøy for å bedre holde rede på de oppgavene som skal utføres, og sørger for at de viktigste blir prioritert først.

Viktige egenskaper

Hendelser organiseres i maler som kan knyttes til ordrekategoriene i Handyman. På den måten kan man tilpasse kommunikasjonen etter type oppdrag. Sammen med servicemodulen kan man benytte hendelses-modulen for å dokumentere hvordan SLA-avtaler (tjenestenivåavtale) oppfylles.

På ordren har man oversikt over hvordan det går i forhold til kravene som gjelder for ordren, og brukerne i felt vil bli varslet når hendelser inntreffer eller nærmer seg frister.

Handyman Office blir umiddelbart oppdatert med nyeste status slik at man enkelt kan følge med på hva som skjer.