Til innholdet

hendelser

Modulen gir deg automatiske meldinger med SMS og epost både internt og til dine kunder. Dette sikrer en effektiv kundekommunikasjon

alt

Handyman Hendelses-modul introduserer en helt ny dimensjon i din kunde- og ordrehåndtering, nemlig automatiske varsler med SMS og epost til gitte interne og/eller eksterne mottakere.

Modulen gir deg som bruker en støttefunksjon ved å bidra til å huske de små og store oppgavene i arbeidsdagen. I tillegg til å gi en hyggelig påminnelse om at oppgaver står til forfall kan disse også automatisk eskalere til andre i bedriften. Nyttig informasjon om viktige oppgaver som ikke blir tatt tak i på grunn av uforutsette hendelser, slik som sykdom.

Ikke vent til kunden ringer og minner deg på oppgavene som skulle vært utført. Jobb i forkant og sørg for at kunden er godt informert underveis. Du trenger ikke bruke unødig tid på å følge opp rutineoppgaver i organisasjonen. Handyman gir deg oversikt over det som krever din oppmerksomhet. I tillegg varsler systemet om noe kommer i skade for å bli glemt.

For service- og kontorpersonell er dette et verktøy for å bedre holde rede på de oppgavene som skal utføres, og sørger for at de viktigste blir prioritert først.

Viktige egenskaper

Hendelser organiseres i maler som kan knyttes til ordrekategoriene i Handyman. På den måten kan man tilpasse kommunikasjonen etter type oppdrag. Sammen med servicemodulen kan man benytte hendelses-modulen for å dokumentere hvordan SLA-avtaler (tjenestenivåavtale) oppfylles.

På ordren har man oversikt over hvordan det går i forhold til kravene som gjelder for ordren, og brukerne i felt vil bli varslet når hendelser inntreffer eller nærmer seg frister.

Handyman Office blir umiddelbart oppdatert med nyeste status slik at man enkelt kan følge med på hva som skjer.

Jeg ønsker å vite mer om Handyman