Til innholdet

lager og bestilling

Få bedre kontroll på lagerbeholdning og bestill materiell direkte fra grossist via Handyman Mobile

alt

Med lager og bestilling kan man på Handyman Mobile holde rede på eget lager med riktig beholdning til enhver tid. Alle registreringer på ordre oppdaterer lager umiddelbart.

Eget lager med beholdning er tilgjengelig når man registrer materiell-forbruk på ordre

Eget lager med beholdning er tilgjengelig når man registrer materiell-forbruk på ordre

Varsling når forbruk passerer grenseverdier

Varsling når forbruk passerer grenseverdier

Hovedmenyen til tilgang til lagerstyring og bestillingsfunksjoner

Hovedmenyen til tilgang til lagerstyring og bestillingsfunksjoner

Bestilling av materiell

Bestilling av varer kan sendes direkte til utvalgte leverandører eller til kontoret. Brukeren kan enkelt angi sine behov for materiell, og avhengig av rutiner i bedriften og avtaler med leverandørene vil brukeren bestille selv eller en ansvarlig i bedriften vil sørge for bestillingen. Når varene ankommer vil mottakskontrollen kunne benyttes for å dokumentere og kontrollere forsendelsene fra leverandørene.

Bestilling knyttes til eget lager eller en spesifikk ordre

Bestilling knyttes til eget lager eller en spesifikk ordre

Varer legges til på samme måte som på ordre

Varer legges til på samme måte som på ordre

Man kan sjekke beholdning hos leverandøren før bestilling sendes. (Gjelder et utvalg leverandører)

Man kan sjekke beholdning hos leverandøren før bestilling sendes. (Gjelder et utvalg leverandører)

Bestillingen sendes direkte til leverandøren med automatisk utfylling av referanser

Bestillingen sendes direkte til leverandøren med automatisk utfylling av referanser

Mottakskontroll for bestillingen utføres og varer legges til på lager eller ordre

Mottakskontroll for bestillingen utføres og varer legges til på lager eller ordre

Lagerstyringsfunksjoner

Lagerstyringsfunksjoner gjør det mulig å håndtere eget lager på en enkel måte.
Flytting av varer, lagertelling og automatisk opprettelse av bestillinger for å fylle på lageret gjør det enkelt å få kontroll over eget lager.

I lagerstyringen kan man flytte varer mellom lagre og justere beholdning og grenseverdier

I lagerstyringen kan man flytte varer mellom lagre og justere beholdning og grenseverdier

Varetelling for eget lager utføres enkelt i Handyman Mobile

Varetelling for eget lager utføres enkelt i Handyman Mobile

Forskjellige lokale innstillinger i tillegg det de som styres fra Handyman Office

Forskjellige lokale innstillinger i tillegg det de som styres fra Handyman Office

Integrasjon med økonomisystemet

Når man benytter Handyman Mobile lager og bestilling vil man via integrasjon med økonomisystemet få en komplett løsning som gjør det lett å styre brukernes lager og holde beholdningen på et lavt nivå slik at man unngår unødvendige kostnader. Her får man også nye muligheter til å distribuere lagerrelaterte oppgaver til den som har ansvar for lageret, noe som normalt ble gjort på kontoret.

Jeg ønsker å vite mer om Handyman