Til innholdet

materiellregnskap

For deg som har behov for sporing og dokumentasjon av bruken av miljøgasser og andre miljøfarlige midler

alt

Dette er en modul for selskaper som håndterer materiale de trenger å vite hvor er plassert og hvor mye som er i bruk til enhver tid. Modulen holder rede på alle bevegelser mellom lager, kunde og destruksjon av materialet. For bedrifter som håndterer kjølemedier og lignende materialer er det egne rapporter, sjekklister og funksjonalitet for CO2-regnskap.

Vi oppnår dette ved å kategorisere materialet og holde oversikt over alle lagerbevegelser knyttet til varer i disse kategoriene.

Viktige egenskaper

 • Dekker miljøregler og forskrifter
 • Dokumentasjonskrav fra myndigheter
 • Rapportering
  • Se hvordan materialet brukes (bevegelser)
  • Se hvor mye av og hvor materialet er brukt (lagerstatus)
Materiellregnskap er integrert i i vanlige operasjoner i Handyman. Svinn kan angis for kategorisert materiell

Materiellregnskap er integrert i i vanlige operasjoner i Handyman. Svinn kan angis for kategorisert materiell

Spesielle sjekklister og rapporter er for kjøle-virksomheter

 • Beregning av CO2-e (ekvivalenter) ved at alt materiell er registrert med GWP (Global warming potensial) i alle relevante rapporter og skjermbilder
 • Sjekklister for vanlige prosesser
  • Inspeksjon av lekkasje
  • Rapport fra lekkasjekontroll
  • Varsling om ny installasjon
  • Spesiell sjekklistemal som plukker opp relevante materialregistreringer fra den tilkoblede ordren
 • Installasjonsrapport
 • Årsrapport
  • Brukes til rapportering til myndighetene
Jeg ønsker å vite mer om Handyman