Til innholdet
System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
  at System.IO.BinaryReader.Read(Byte[] buffer, Int32 index, Int32 count)
  at Lucene.Net.Store.SimpleFSDirectory.SimpleFSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadBytes(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len, Boolean useBuffer)
  at Lucene.Net.Index.CompoundFileReader.CSIndexInput.ReadInternal(Byte[] b, Int32 offset, Int32 len)
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.Refill()
  at Lucene.Net.Store.BufferedIndexInput.ReadByte()
  at Lucene.Net.Store.IndexInput.ReadVInt()
  at Lucene.Net.Index.TermBuffer.Read(IndexInput input, FieldInfos fieldInfos)
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.Next()
  at Lucene.Net.Index.SegmentTermEnum.ScanTo(Term term)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Get(Term term, Boolean useCache)
  at Lucene.Net.Index.TermInfosReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Index.SegmentReader.Terms(Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.MultiTermEnum..ctor(IndexReader topReader, IndexReader[] readers, Int32[] starts, Term t)
  at Lucene.Net.Index.DirectoryReader.Terms(Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardTermEnum..ctor(IndexReader reader, Term term)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.GetEnum(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.MultiTermQuery.ConstantScoreAutoRewrite.Rewrite(IndexReader reader, MultiTermQuery query)
  at Lucene.Net.Search.WildcardQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.BooleanQuery.Rewrite(IndexReader reader)
  at Lucene.Net.Search.IndexSearcher.Rewrite(Query original)
  at Lucene.Net.Search.Query.Weight(Searcher searcher)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.CreateWeight(Query query)
  at Lucene.Net.Search.Searcher.Search(Query query, Collector results)
  at Examine.LuceneEngine.SearchResults.DoSearch(Query query, IEnumerable`1 sortField, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\SearchResults.cs:line 110
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams, Int32 maxResults) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 182
  at Examine.LuceneEngine.Providers.BaseLuceneSearcher.Search(ISearchCriteria searchParams) in C:\projects\examine-qvx04\src\Examine\LuceneEngine\Providers\BaseLuceneSearcher.cs:line 163
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMediaCacheValues(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.<>c__DisplayClass38_0.<GetCacheValues>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItemInternal(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, Func`1 dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.DocumentById(Int32 id, ContextualPublishedCache cache, Object ifNotFound)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.Media(Int32 id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.Media(String id)
  at ASP._Page_app_plugins_allegro_subheroimagediagonal_show_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()

Service-modulen er vår største tilleggsmodul som benyttes for firmaer som har følgende behov:

 • Behov for detaljert informasjon om utstyr
  • Hva skjer med utstyret over tid - historikk
 • Selge/utføre periodisk vedlikehold på utstyret
  • Standardiserte serviceoppgaver definerer hvilke oppgaver som
   skal utføres og dokumenteres
  • Serviceordre genereres automatisk i henhold til tidsplanen
 • Kontrakten definerer regler for generering av ordre og fakturering
  • Automatisk håndtering av kontraktsdokumentet

Modulen kan benyttes på mange måter og gjør det mulig å utvikle tjenestetilbudet i din bedrift uten å måtte skalere opp arbeidsstokken vesentlig. Modulen gir god oversikt over forpliktelser og hva som er gjort på de forskjellige anleggene.

Arbeidssted og utstyr

Serviceobjektene og plasseringen kan organiseres slik man ønsker. Det er ingen begrensning i hvordan strukturen bygges opp i Handyman. Man kan knytte sjekklister og dokumenter til utstyret, og historikk for hva som er gjort med utstyret følger utstyret uansett hvem som eier det.

Serviceskjemaer

Serviceskjemaer benyttes for å dokumentere utført service overfor kunden. I tillegg kan man ha egne punkter for intern dokumentasjon. Kombinert med kontrakter får man en dynamisk oppgaveliste basert på hva som skal utføres hos kunden på hvert enkelt besøk.

Materiell kan knyttes til skjemaene slik at det automatisk kommer korrekt materiell og reservedeler på serviceordrene. Dette sikrer korrekt fakturering og logistikk.

Serviceskjemaene er grunnlaget for servicerapporten for ordren.

Servicerapport

Servicerapporten dannes på grunnlag av serviceskjemaene på ordren, og kan sendes til kunden både fra Handyman Office og Handyman Mobile.

Kontrakter

Kontrakten benyttes for å generere serviceordre automatisk, til riktig tid og med riktig innhold. I tillegg kan man fakturere for tjenesten enten i Handyman fakturamodul eller at Handyman sender en fakturaordre til ERP-systemet.

Kontrakter kan indeksreguleres slik at man ikke trenger å passe på at fakturabeløpene blir korrekt i henhold til avtalen med kunden. Andre avtalte tillegg i kontraktene kan faktureres automatisk med intelligente fakturaregler.

Handyman Mobile funksjoner

På Handyman Mobile er det mange ekstra funksjoner for bruk av servicemodulen. Utfylling av serviceskjemaer, se på historikk for utstyr og redigering av utstyrsinformasjon i felt er noen av mulighetene.

Under er et utvalg av muligheter på Handyman Mobile.

Ordrelisten viser ordretype og utstyr som er knyttet til ordren

Ordrelisten viser ordretype og utstyr som er knyttet til ordren

Ordremenyen har egne elementer på toppen for service-relaterte oppgaver

Ordremenyen har egne elementer på toppen for service-relaterte oppgaver

Når man fyller ut serviceskjemaet, kan man se svar fra forrige besøk

Når man fyller ut serviceskjemaet, kan man se svar fra forrige besøk

Informasjon om utstyret kan endres i felt

Informasjon om utstyret kan endres i felt

Servicerapporten kan sendes direkte fra Handyman Mobile til kunden

Servicerapporten kan sendes direkte fra Handyman Mobile til kunden

Jeg ønsker å vite mer om Handyman