Til innholdet

timegodkjenning

Effektiv kontroll, justering og godkjenning av grunnlag for lønn før dataene overføres til lønnssystemet.

alt

Timegodkjenning gir en oversiktlig måte å kontrollere timer og andre kostnader som skal overføres til bedriftens lønnssystem. Med denne funksjonen kan man på en effektiv måte sørge for at lønnsgrunnlaget er korrekt før det overføres. Dette vil i de fleste tilfeller eliminere behovet for en to-veis integrasjon med lønnssystemet.

Man kan fort få oversikt over valgt uke, og man kan åpne opp listen og se på detaljer for hver registrering.

Korrigering av registreringer

Skulle det være registrert noe feil kan man korrigere dette.

  • Hvis ordrenummer er feil kan man endre dette
  • Registreringer kan splittes i to. F.eks. hvis en andel av registreringen skulle vært overtid eller en annen lønnsart
  • Antall og lønnsart kan også endres

Systemet lager automatisk en motpost til den originale registreringen, slik at du i ettertid kan se hva som opprinnelig ble registrert. Dette gir full sporbarhet på endringer som er gjort.

Godkjenning

For at registreringer skal bli overført til lønnssystemet, må de godkjennes.

Godkjenning kan utføres ved å velge en eller flere ansatte og godkjenne hele uken, eller man kan se på detaljene for hver dag og godkjenne enkeltregistreringer.

Avvising

Hvis en registrering ikke kan godkjennes så kan man avvise den. En årsak til avvisningen må angis. Denne årsaken vil vises i timelisten til mobilbrukeren.

Årsak til avvisning må angis

Årsak til avvisning må angis

Brukeren på Handyman Mobile ser årsak til avvisning i sin timeoversikt.

Brukeren på Handyman Mobile ser årsak til avvisning i sin timeoversikt.

Integrasjon med lønnssystemer

Timegodkjenningsmodulen har et standard XML format som kan benyttes for å importere data i lønnssystemet. Vår konsulentavdeling har i tillegg en egen løsning der vi kan konvertere til alle slags formater som de forskjellige lønnssystemene kan importere. Her kan vi også gjøre tilpasninger og beregninger før data importeres i lønnssystemet.

Jeg ønsker å vite mer om Handyman