Til innholdet

Handyman 8 er en stor oppdatering som introduserer et helt nytt rapportsystem, tilbudsmodul og flere andre viktige nyheter. Vi er nå klare til å levere den nye versjonen til alle våre kunder.

 

Nytt rapportsystem

Vi har laget et helt nytt rapportsystem i Handyman. Dette systemet gjør det mulig å lage egne rapporter og endre på mange av de innebygde rapportene.

Mange av våre kunder ønsker egne varianter av rapporter eller helt nye rapporter i Handyman. Det kan være at deres kunder krever dette eller man vil justere litt på rapportene slik at de stemmer bedre med egen profil og ønsket innhold.

Vi har laget nye versjoner av de viktigste rapportene. Utseendet er forbedret, og det er utvidede muligheter for tilpasning i rapportene:

 • Ordreoversikt
 • Sjekkliste
 • Ordrebekreftelse
 • Timeliste for ordre
 • Serviceoppgaver for ordre
 • Samsvarserklæring. I tillegg er det laget en ny tilsvarende rapport for rørleggere
 • Kursfortegnelse

Det er nå mulig å lage helt nye varianter av rapporter for ordre, sjekklister og kursfortegnelser. I tillegg er det mulig å lage rapporter som gjelder hele firmaet. Disse vises i den nye analyse-modulen. Her er det bortimot ubegrensede muligheter.

Alle våre kunder får de oppdaterte rapportene og nye muligheter for å styre hvordan rapportene skal brukes i Handyman.

Hvis man vil redigere eller lage nye rapporter selv kan man kjøpe en lisens for dette, og vår support- og konsulent-avdeling kan også hjelpe dere med tilpasninger av rapportene.

 

Tilbudsmodul

Den nye tilbudsmodulen er utviklet for å gi alle som jobber ute hos kundene et godt verktøy for å opprette tilbud, der og da. Modulen er satt opp slik at du som jobber på kontoret har full kontroll på hvilke tilbud som lages, og kan godkjenne dem fortløpende ut i fra ulike forhåndsdefinerte kriterier.

Du som jobber ute hos kunder kan blant annet:

 • Opprette og sende tilbud fra mobilen
 • Få tilgang til alle faste priser uten å måtte ringe kontoret
 • Gjøre avtaler med kunden direkte
 • Få raskt godkjenninger fra kontoret
 • Jobbe mer selvstendig
 • Øke servicegraden og få mer fornøyde kunder

 

Du som jobber på kontoret kan blant annet:

 • Styre hvilke ansatte som kan gi tilbud ute hos en kunde
 • Bestemme hvor store tilbud de ulike ansatte får opprette
 • Forhåndsdefinere rammer som gir grundige og bedre kalkyler
 • Velge om tilbud må godkjennes på kontoret før de er gyldige
 • Raskt gjøre et tilbud om til en ordre
 • Sikre at tilleggsarbeider blir fakturert

 

Andre viktige nyheter

 • GDPR tilpasninger
 • Man trenger ikke Adobe Reader installert for å vise PDF-dokumenter og lagrede rapporter. Dette er nå innebygd i Handyman Office
 • Det er ikke lengre mulig å bruke Handyman Administrator og Windows Mobile maskiner. Disse programmene blir automatisk fjernet under installasjonen
 • Ny versjon av interne komponenter i systemet som blant annet gir nye muligheter for filtering av lister
 • Diverse utvidelser av integrasjon med andre systemer. Se api.gsghandyman.no for mere detaljer
 • Forutsetter at .NET 4.6.2 er installert. Vi supporterer kun Windows operativsystem som kan oppgraderes til .NET 4.6.2 og høyere.

 

Forbedringer og feilrettinger

Vi har gjort mange rettelser og gjort mange mindre forbedringer av funksjonene i Handyman.

 

 

Ny layout på eksisterende rapporter, og mulighet til å lage helt nye rapporter i Handyman

Ny layout på eksisterende rapporter, og mulighet til å lage helt nye rapporter i Handyman

 

 

I den nye tilbudsmodulen kan man kalkulere tilbud både i felt og på kontoret

I den nye tilbudsmodulen kan man kalkulere tilbud både i felt og på kontoret