Til innholdet

Vi har i løpet av sommeren jobbet med en større oppdatering av Smartday Touch.

 Lønnsgrunnlag

Under menypunktet  har vi i løpet av sommeren virkelig tenkt nytt. Borte er den gamle listen! I stedet har vi laget en mer oversiktlig kalender som pr. i dag gir en oppsummering av registrert tid samt status for dagen.

Med et enkelt swipe kan man skifte mellom månedene hvis man skal lengre tilbake i tid.

Dager som er avsluttet og godkjent vil vises som grønne på følgende måte:  . Dager som ikke er godkjente vil fremkomme meget tydelig med rødt som denne: 
Vil du vite mer om hva som har skjedd på den gjeldende dag, er det bare å klikke på dagen (se neste punkt om dagseddel).

Nederst i bildet kan man enkelt se summen av både timer   og tillegg for hele måneden.

Hva med 14-dagers lønninger? Vi har en løsning for dette også. I øverste høyre hjørne kan du velge  . Herfra kan du velge en 14-dagers periode eller fritt velge en hvilken som helst annen periode. Velg «Vis Rapport» eller «Email Rapport» alt etter hva du syntes er enklest.

 

  Dagseddel

Dagseddelen er en av de mest brukte deler av Touch-løsningen. I løpet av tiden har vi fått en rekke gode tilbakemeldinger fra dere rundt hvordan den kan gjøres mer brukervennlig og oversiktlig.

Alle disse tilbakemeldingene er nå samlet i det nye designet:

 

 

  • Gruppert pr. oppgave med mer info pr. oppgave
  • Enkelt å komme inn på oppgaven (tidligere > nå et stort (i) ikon)
  • Viser også avsluttede oppgaver hvor det ikke er registrert tid
  • Viser både tid og tillegg (inkl. total sum)
  • Godkjenn dag, advarer hvis det er registrert tid på andre dager (godkjenner alle dager med en gang)