Til innholdet

Oppgaveforløp, informasjon på touch og nye lagerfunksjoner

NB! Endringen vil bli rullet ut i løpet av uke 10-11.

Vi har en god håndfull endringer og tilføyelser i denne versjonen av Smartday.

Endringer i oppgaveforløp

 

 

For å forenkle løsningen og forhindre potensiell problemstilling, så ha vi gjort mindre justeringer i ordreforløpet. Som det fremgår av overstående figur, har vi nå klare oppdelte ansvarsområder mellom planleggeren og touch.

«Venter» & «Aktivert»

Oppgaven eies av planleggeren og kan fritt flyttes mellom ressurser og områder.

«Akseptert» til «Avventer»

Oppgaven eies av feltpersonalet og kan ikke endres av planleggeren. Husk at du enkelt kan kopiere oppgaven (ALT + Flytt oppgave) til en ny person hvis dette er nødvendig ved sykdom o.l.

«Avsluttet» – («Godkjent»)

Oppgaven eies igjen av planleggeren. Hvis Godkjennelsesmodulen er i bruk, så har man mulighet til å korrigere registreringene før endelig godkjennelse.

Så snart en oppgave er avsluttet (eller godkjent) er oppgaven låst og informasjonen er sendt til økonomisystemet.

«Sendt Hjem»

Oppgaver som sendes hjem (pga sykdom o.l.) eies av planleggeren. Herfra kan en oppgave gjenaktiveres eller avsluttes, hvis den ikke lenger er relevant.

Fortsett i morgen

Nå feltpersonale velger å fortsette en oppgave, så vil den nye oppgaven for fremtiden få status «Aktivert» (fremfor akseptert). Dette betyr at planleggeren fremdeles har mulighet til å flytte oppgave før den startes påfølgende dag.

Slett oppgaven i planleggeren

Det er fremdeles mulig å slette en oppgave i planleggeren. Men HUSK å informere feltpersonalet, da alle registreringer som gjøres vil bli slettet. Vi har også laget en mer informativ beskrivelse i plan og felt, så brukeren er bedre informert om hvilken konsekvens dette har:

Smartday Planner
2017-03-06 02.48.58 pm 

Smartday Touch

 Mer informasjon, når det er plass til det.

Mange av dere benytter touch på nettbrett og PC. Vi har derfor forsøkt å gjøre plassen bedre. Fremover vil dere derfor kunne se prosjektnummer/oppgavenummer og eventuelt maskinnummer i oppgavelisten.

Også i oppgavelinjer av vi tilføyet totalpris (med og uten moms)

 Lagertelling (krever integrasjon)

Lagertellingsfunksjonen kommer frem i planen under «Moduler». Modulen er gratis for Touch brukere (ikke tilgjengelig med touch time)  men krever en integrasjon til økonomisystemet.

Etter aktivering, vil man i Touch se en ny funksjon som kalles «opptelling». Den fungerer ganske enkelt.

  1. Velg en lagerlokasjon du vil telle.
  2.  Gjennomgå lageret og tilføy varene via id / scan / eller søkemuligheten.
  3. Trykk «Send status» når du er ferdig med tellingen

 Lagerstatus (krever integrasjon)

Lagerstatus krever også en integrasjon til deres økonomisystem. Modulen er gratis for Touch-brukere (ikke tilgjengelig med Touch Time). I all sin enkelhet gir modulen feltpersonalet mulighet for å se lagerbeholdningen pr. lagerlokasjon.

              

Dette er interessant, om medarbeideren vil sjekke om en kollega i nærheten har varen, istedet for å kjøre til grossisten.

 Adresser i flere land

Det er nå mulig å opprette kunder med adresser i Holland, Sveits, Ungarn og Polen.