Til innholdet

Vi er igjen klare med en ny oppdatering. Denne inneholder feilrettelser og et par nye funksjoner.

  Påminnelser ved prosjektavslutning / siste oppgave

Påminnelsesmodulen er utvidet og man kan nå velge å sende en påminnelse når et prosjekt avsluttes. Dette er spesielt nyttig hvis man har et prosjekt som går over flere dager med flere oppgaver tilknyttet. Den nye påminnelsen fungerer også om prosjektet kun inneholder en enkelt oppgave.

Den nye typen påminnelse settes opp ved å velge «siste oppgave på prosjekt» som kriterie, med «Ja» som valgmulighet. Har du bruk for ytterligere hjelpe til oppsettet kan du ringe vår support.

  Ny status: Avstemt

Flere av dere har ønsket en ytterligere status etter «Godkjent», for å kunne markere de oppgaver som er avstemt i økonomisystemet. Status «Avstemt» kan aktiveres via «Tilføy Moduler». Den nye prosessen for oppgaver ser dermed slik ut:

Som det fremgår er det mulig å benyttes status «Avstemt» med Godkjennelsesmodulen, men også uten.

Mer info ved oppdateringer og andre hendelser.

Vi ønsker å gi dere så mye informasjon som mulig ved oppdateringer. Vi har derfor bygget inn en informasjonsboks i Planner. Denne er synlig både ved login og i tittellinjen.

Vi vil benytte dette området ved nye oppdateringer, men også dersom vi opplever uforutsette utfordringer med Smartday.