Til innholdet

Smartday produktoppdatering 23. oktober


Denne versjonen inkluderer hovedsakelig forbedringer i brukeropplevelsen og noe ny funksjonalitet ønsket av våre kunder.

NB! Det vil ikke være mulig å bruke systemet i tidsrommet mellom 20-24 denne dagen. 

Vare-administasjon

Vare-administasjon har fått samme utseende som du kjenner fra før i Smartday Planner. Du har en enkel oversikt over varegrupper, varer, og med mulighet for både enkelt og avansert søk slik at du alltid finner varer og priser på en enkel måte.


Rediger oppgave i Plan

En ny under-meny er lagt til på ”Rediger oppgave” kommandoen. Her har du rask tilgang til ofte brukte funksjoner, som ”Haster” eller ”Avtalt tid” uten å åpne oppgaven.

Her har du også den nye funksjonen ”Flytt frem 1 dag” som gjør det lett å flytte oppgaven til neste dag.

Vis historikk knyttet til oppgaven

Alt som var gjort på samme kunde, prosjekt, serviceenhet, eller sted som denne oppgaven, kan du raskt finne her. Dette vil spare deg for masse tid. Nå trenger du bare å høyre-klikke på oppgaven for å finne denne historikken.


Hvorfor forstyrre kunden midt på natten

Av og til så kan reglene for SMS-sending gjøre at det blir sendt meldinger på kvelden, på natten eller tidlig på morgen. For å unngå dette, har vi innført en innstilling som forhindrer utsending mellom 22:00 og 07:00. Du kan selvsagt velge hvilke varslinger som skal ha denne innstillingen.


Bruker-administrasjon

Vi har gjort noen endringer i Bruker-administrasjonen slik at den er mer oversiktlig og enklere å bruke der du har mange forskjellige grupper (f. eks. Timegrupper). Deaktivering av en bruker vil gi en påminnelse om å slette personlige data som telefonnummer, e-post, eller bil nummer.


Andre endringer

En rød pil viser klokkeslett i Plan slik at du kan se hvor langt du har kommet i dagens plan.
Plan viser ukenummer.

Med vennlig hilsen GSGroup-teamet