Til innholdet

smartday planner

Smartday Planner er et grafisk planleggingsverktøy som gir et raskt og oversiktlig bilde over planlagte, igangsatte og avsluttede arbeidsoppgaver. Medarbeiderne på kontoret får oversikt slik at de kan planlegge mer effektivt. Du kan sende beskjeder på mail eller SMS direkte fra Smartday Planner til dine medarbeidere som jobber ute hos kunden. 

alt

Planen oppdateres automatisk, og oppgavens status vises i sanntid. På denne måten kan de som sitter på kontoret se hva som skjer ute i i felt når oppgaver blir akseptert, igangsatt og fullført, noe som er indikert med forskjellige farger i planen. De som jobber på kontoret kan også se dagens produkt og tidsforbruk av hver enkelt oppgave og se gjennomførte kvalitets- og servicerapporter om de enkelte oppgavene. Det er også mulig å se hva som tidligere ble gjort hos kunden, samt den fysiske plasseringen av en oppgave via den integrerte kortløsningen.

Smartday Planner er en del av Smartday Basic-modulen.

funksjoner i smartday planner

drag & drop

Ordre flyttes enkelt mellom medarbeidere og avdelinger.

find pågående oppgaver

Enkel oversikt over pågående og "glemte" oppgaver. 

send beskjeder

Send beskjeder på mail direkte fra Smartday Planner til medarbeidere på farten. Beskjeder kan også sendes som SMS (valgfri modul).

detaljer og oversikt

Detaljert visning av én arbeidsdag eller oversikt over hele uken? Med zoom-funksjonen kan du enkelt skifte mellem detalj- og oversikts-visning.

vis på kart

Vis oppgaver på et elektronisk kart, og planlegg arbeidsdagen mer effektivt. 

få styr på papirarbeidet

Kvalitets- og servicerapporter samles på ett sted og kan hentes ut fra Smartday Planner.

oversikt over timer og lønn

Effektiviser lønnsadministrasjonen. Se timeforbruket på hver enkelt ordre eller få en samles oversikt over medarbeidernes timeforbruk.


Resultater med Smartday Planner

  • Spar administrative omkostninger
    Bruk færre ressurser på lønnsadministrasjon og planlegging. 
  • Øk omsetning og inntjening
    Effektiv planlegging gir tid til flere kundebesøk. Planen gir deg oversikt og hjelper deg med å fakturere riktig.
  • Bedre kundeservice
    Kontoret er oppdatert med hva som skjer ute i felt og kan raskt besvare kundehenvendelser. Bedre oversikt betyr færre feil og misforståelser mellom kontor, kunde og medarbejdere.