Til innholdet

Utstyrskontroll

Full kontroll på ditt utstyr, dine maskiner og ditt verktøy.

Dårlig eller mangelfull utstyrskontroll koster deg mer enn bare det som blir stjålet eller forsvinner.

Med en av  markedets beste løsninger for utstyrskontroll sikres styring på prosjektene. 

Ta bedre avgjørelser med full innsikt i ditt utstyr. Sikre oppetid, leveransekapasitet og færre tapte enheter.

 

Utstyrskontroll
Kontakt oss

En komplett løsningen for verkøysporing

Alarm ved forflytning utenfor godkjent område.

Automatisk registrering av tidsbruk, behov for vedlikehold og service.

Plasserings-vennlig design. Passer for de aller fleste typer utstyr og tåler norsk klima.

Funksjoner

  • Tidsstemplet posisjons i kart
  • Grupper og lag kategorier, se status, konfigurering objekt, legg til bilde for identifisering
  • Alarm dersom Beacon ikke har rapportert innen gitt tidsintervall
  • Waypoint funksjonalitet, inn/ut rapportering – visning i kart hvilke enheter som befinner seg i respektiv sone, log/rapport
  • Tracklog – viser live bevegelse av Beacon i kart

Nettverk

Sammen med andre kunder danner man et stadig voksende nettverk og i felleskap utvides rekkevidden og dekningen - uten at det går på bekostning av datasikkerhet - for ditt utstyr vil kun være synlig for deg.

Med utstyrskontroll fra GSGroup får du opp alle dine mest verdifulle eiendeler i ett og samme kart. Skaff deg full kontroll på ditt utstyr og ta bedre vare på tingene dine!

Robust

Våre enheter tåler det røffe været og klimaet vi har i Norge.

Enkel montering

Enheten er svært enkel å montere og passer for de aller fleste typer utstyr og maskiner. 

Jeg ønsker å vite mer om Utstyrskontroll