Til innholdet

Visma

Visma Contracting er et helhetlig økonomisystem for håndverksbedrifter, som er utviklet i tett samarbeid med bransjen. Løsningen passer for alt fra enmannsbedrifter til større foretak.

  • Fra tilbudskalkulasjon til utfakturering
  • Lønn og regnskap
  • Integrert med håndholdte løsninger

Les mer om Visma her: https://www.visma.no/okonomisystem/visma-contracting/