Til innholdet

tomgångskörning

Alt du trenger å vite om tomgangskjøring

Hva er tomgang?

Tomgang betyr å kjøre bilens motor uten at kjøretøyet er i bevegelse. Denne praksisen anses ofte som unødvendig og bortkastet, da det kan føre til økt drivstofforbruk og utslipp. På denne siden finner du alt du trenger å vite om tomgangskjøring. Hva det er, hvorfor det er skadelig og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere eller eliminere det.

Hva er den vanligste årsaken til tomgangskjøring?

Den vanligste tomgangstiden er når sjåføren venter på noen eller noe mens motoren går på tomgang. Dette kan skje på parkeringsplasser, utenfor butikker, på flyplasser eller jernbanestasjoner, utenfor skoler, sykehus og andre offentlige steder der sjåføren ikke vil slå av motoren fordi de ønsker å komme raskt avgårde.

Andre vanlige situasjoner der tomgang kan oppstå, inkluderer når sjåføren prøver å varme opp eller kjøle ned bilen før de begynner å kjøre, eller når sjåføren prøver å lade bilens batteri mens motoren går på tomgang.

Uansett situasjon er det alltid best å unngå tomgang der det er mulig og slå av motoren når du ikke trenger å kjøre bilen. På denne måten kan du spare drivstoff, redusere utslipp og bidra til å beskytte miljøe og helse.

 

Hva er den viktigste grunnen til å unngå unødvendig tomgangskjøring?

Den viktigste grunnen til å unngå unødvendig tomgangskjøring er å redusere luftforurensning og beskytte miljøet. Når en bil går på tomgang, frigjør den eksosgasser og skadelige partikler, som nitrogenoksider, karbondioksid og karbonmonoksid, noe som kan skade både menneskers helse og miljøet. Unødvendig tomgangskjøring bidrar også til å øke drivstofforbruket, noe som betyr at du må fylle drivstoff oftere og dermed bruke mer penger på bensin eller diesel. 

 

Hva sier loven om tomgangskjøring?

 

I Norge er unødvendig tomgangskjøring forbudt, og kan gi bøter

Loven om tomgangskjøring kan variere mellom land og regioner. I mange byer og kommuner er det forbudt å la bilen gå på tomgang i mer enn noen få minutter. I noen områder kan det være spesifikke regler som begrenser tomgangskjøring på bestemte tider av døgnet eller på bestemte steder, for eksempel i nærheten av skoler eller sykehus.

For å unngå bøter og andre straffer, bør du alltid sjekke de lokale forskriftene og følge reglene for å begrense tomgangskjøring.

Det er også viktig å merke seg at mange biler i dag er utstyrt med automatiske start/stopp-systemer som automatisk slår av motoren når bilen står stille og starter på nytt når føreren trykker på gasspedalen. Dette systemet kan bidra til å redusere drivstofforbruk og utslipp, og har blitt stadig mer vanlig i moderne biler.

 

Hvor lenge kan jeg gå på tomgang?

Det finnes ikke noe spesifikt svar på hvor lenge du kan kjøre på tomgang, da det avhenger av flere faktorer, som alder og modell på bilen, utetemperaturen og om det er noen passasjerer i bilen.

Generelt anbefales det ikke å gå på tomgang i mer enn 1-2 minutter, spesielt hvis motoren er kald. Dette skyldes at tomgangskjøring forbruker drivstoff og sliter ut motoren unødvendig, noe som kan føre til økt miljøpåvirkning og unødvendige drivstoff- og vedlikeholdskostnader.

Hvis du må stoppe bilen i lang tid, for eksempel ved et trafikksignal eller i kø, anbefales det at du slår av motoren for å spare drivstoff og redusere miljøpåvirkningen. Husk også at noen byer eller stater kan ha lover som begrenser tiden du kan kjøre på tomgang, så det er alltid best å sjekke lokale forskrifter for å unngå bøter og andre straffer.

 

4 unntak for tomgangskjøring.

I henhold til miljøloven er det visse unntak for tomgangskjøring. Dette betyr at det er tillatt å la kjøretøy gå på tomgang i visse tilfeller. Her er noen eksempler på unntak:

 1.  Redningsbiler: Redningsbiler som brannbiler og ambulanser må kanskje gå på tomgang for å betjene assistansesystemer som trengs for å redde liv og eiendom.
 2. Medisinsk transport: Medisinsk transport og lignende kjøretøy kan også trenge å gå på tomgang for å drive medisinsk utstyr som krever strøm.
 3. Kjølesystemer: Noen kjøretøy, for eksempel lastebiler som transporterer kjølevarer, må kanskje gå på tomgang for å holde kjølesystemet i gang og unngå at varene blir for varme.
 4. Sikkerhet: Noen kjøretøy kan trenge tomgang av sikkerhetsmessige årsaker, for eksempel for å drive visse hjelpesystemer som klimaanlegg eller varmesystemer.

Hvis du er usikker på om du har rett til å la bilen stå på tomgang i en bestemt situasjon, er det best å kontakte kommunen eller politiet for mer informasjon.

 

Bøter for tomgangskjøring.

Brudd på reglene om tomgangskjøring kan føre til bøter.

Størrelsen på boten for tomgangskjøring kan variere avhengig av kommunen og hvor lenge kjøretøyet har gått på tomgang. Generelt er bøtene for tomgangskjøring relativt lave, sammenlignet med andre trafikkforseelser, men det er likevel viktig å overholde loven for å unngå bøter og bidra til et bedre miljø. 

 

Kan man fylle drivstoff mens bilen står på tomgang?

Det anbefales ikke å fylle drivstoff i tomgang, da dette kan forårsake farlige situasjoner og påvirke miljøet negativt.

Når du fyller drivstoff på en bensinstasjon, er det fare for brann hvis du lar motoren gå på tomgang fordi bensindampen kan antennes av gnister fra bilens elektriske system eller noe annet som genererer statisk elektrisitet. Dette er spesielt farlig på grunn av den høye konsentrasjonen av bensindamp på en bensinstasjon.

 

Kan du lade batteriet på tomgang?

Ja, det er mulig å lade bilbatteriet på tomgang, men det er ikke den mest effektive eller anbefalte metoden for å lade batteriet.

Lading av bilbatteriet på tomgang betyr at motoren går uten å generere nok strøm til å drive bilens elektriske system mens du lader batteriet. Dette kan føre til at batteriet ikke lades raskt nok eller ikke lades nok til å holde bilens elektriske system i gang.

Det er alltid viktig å følge produsentens anbefalinger når det gjelder batterilading for å unngå skade på batteriet eller andre deler av bilen.

 

Hvorfor er tomgang skadelig?

 

Det er flere grunner til at tomgangskjøring er skadelig. For det første kan det føre til økt drivstofforbruk, som ikke bare sløser med penger, men også bidrar til luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg kan tomgangskjøring forårsake slitasje på motoren, noe som kan redusere kjøretøyets levetid og øke behovet for reparasjoner. Tomgangskjøring kan være skadelig for menneskers helse, da det kan frigjøre skadelige forurensninger i luften, noe som kan forverre luftveiene og bidra til astma, hjertesykdom og andre helseproblemer.

 

Hva koster det å ha bilen på tomgang?

Å ha bilen på tomgang kan koste deg både i form av drivstoff og penger. Siden drivstofforbruket varierer avhengig av bilmodell og motorstørrelse, er det vanskelig å spesifisere den nøyaktige kostnaden. Men en bil som går på tomgang i en time bruker mellom 0,5-2 liter bensin eller diesel.

Hvis vi antar at prisen på bensin er 20 kroner per liter, og du kjører bilen tomgang i en time og forbruker 1 liter bensin, vil det koste deg 20 kroner. Hvis du gjør dette hver dag i en måned, vil det koste deg rundt 600 kroner i måneden per bil. I tillegg, hvis tomgangskjøring er forbudt på stedet der du parkerer, kan du også bli bøtelagt for bruddet, noe som øker kostnadene ytterligere.

 

Hvor mange liter bensin går en bil på tomgang?

Det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvor mange liter bensin en bil bruker på tomgang fordi det avhenger av en rekke faktorer, for eksempel bilens modell og alder, drivstofftype, temperatur, lufttrykk, hastighet, vindforhold og andre faktorer. Men generelt kan du si at en bil som går på tomgang i en time kan forbruke mellom 0,5-2 liter drivstoff, avhengig av faktorene som nevnt over.

 

Hvor mye diesel trekker den fra tomgang?

Den nøyaktige mengden diesel som trekkes fra tomgang, avhenger av flere faktorer, for eksempel bilmodell, motorstørrelse, temperatur og hvor lenge motoren går på tomgang. Generelt sett kan en dieselbil forbruke omtrent 0,4-0,6 liter diesel per time når den går på tomgang. Men dette kan variere avhengig av faktorene nevnt ovenfor.

 

7 tips for å redusere tomgangskjøring

 

Heldigvis er det flere tiltak som kan iverksettes for å redusere eller eliminere tomgangskjøring. Disse inkluderer:

 1. Slå av motoren: En av de enkleste måtene å redusere tomgang på er å slå av motoren når kjøretøyet ikke er i bruk. Dette kan gjøres når du venter på noen eller når du parkerer lenge.
 2. Bruk en elektrisk eller hybridbil: El- og hybridbiler krever ikke tomgangskjøring og kan bidra til å redusere utslipp og drivstofforbruk.
 3. Planlegg turene dine: Ved å planlegge turene dine effektivt, kan du redusere unødvendig kjøring og tomgang
 4. Vedlikehold av kjøretøyet: Å holde bilen godt vedlikeholdt kan redusere drivstofforbruket og dermed redusere tomgang. Sjekk luftfiltre, dekktrykk, og bytt tennplugger og tennspoler regelmessig. Sørg også for at du aldri går glipp av en service på kjøretøyene dine.
 5. Kjørestil: En jevn kjørestil kan redusere tomgang. Unngå å akselerere og bremse for hardt, og prøv å opprettholde en jevn hastighet.
 6. Bruk start/stopp-funksjonen: Hvis bilen din er utstyrt med en start/stopp-funksjon, bruk den til å slå av motoren automatisk når du stopper bilen og starte den igjen når du begynner å kjøre.
 7.  Avstengning: Slå av alle unødvendige apparater i bilen, for eksempel klimaanlegg eller oppvarming når det ikke trengs.

Ved å være bevisst på hva du kan gjøre, er det også lettere å redusere tomgangskjøring og spare drivstoff, noe som ikke bare er bra for miljøet, men også for lommeboken.