Til innholdet

Bygg & Anlegg

Våre plattformer tilbyr bygg og anleggsbransjen dybdedata for å analysere bruken av deres mobile eiendeler.
Gjennom et bredt spekter av rapporter kan du basere dine beslutninger på sanntidskunnskap.

alt

Våre løsninger gir din bransje

Bedre innsikt Økt ressursutnyttelse Økt lønnsomhet Lavere C02-utslipp  Høyere effektivitet

Anleggs- og maskinmarkedet har en hverdag som krever både oversikt og innsikt. Oversikt over bilpark og maskineri og innsikt i driftsforhold, vedlikehold, bruksmønster og posisjoner.

GSGroup leverer flåtestyringsløsninger for varebiler, lastebiler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, tilhengere og mye mer – bare fantasien setter grenser.

Løsningene er basert på mange års erfaring fra bransjen, hvor vi inkluderer elementer fra andre segmenter som har lignende behov og utfordringer.

GSGroup hjelper virksomheten din med å løse dine spesifikke utfordringer. Resultatet er økt produktivitet, økt innsikt, bedre lønnsomhet og dokumentasjon.

Kontroll og drift av maskiner

Med GSGroups flåtestyring av maskiner får selskapet full oversikt over maskiner, verktøy og annet utstyr.

Dette sikrer oversikt over hvor de enkelte maskinene er plassert og dermed større mulighet til å utnytte maskinparken optimalt. De enkelte maskinene kan knyttes til et prosjekt og dermed gjøre prosjektledelsen enklere.

Bruk av geo-fence og et bredt spekter av sensorer – som benytter seg av de nyeste teknologiene, som bluetooth – gir en viktig oversikt over alt fra småutstyr til håndholdt verktøy.

Ved hjelp av timeteller får du informasjon om driftstid på maskiner, og samtidig får du enkel planlegging av serviceintervaller og vedlikehold ved hjelp av våre servicemoduler. Timetelleren kan danne grunnlag for fakturering.

GSGroup samarbeider med maskinprodusentene for å hente informasjon direkte fra maskinens CAN Bus. Dette gir deg tilgang til relevante data om maskinens bruk og forbruk.

Flåtestyring

Med GSGroups avanserte GPS-sporing har du alltid oversikt over flåten din. Løsningen sikrer optimal kontroll av maskiner eller utstyr og optimerer din daglig drift.

GSGroups flåtestyringsløsninger gir deg:

  • Historiske GPS-posisjonsdata i form av rapporter og spor på kart
  • Sanntids GPS-posisjonsdata, visualisert på flåtestyringsplattform
  • Historisk og sanntidsinformasjon om temperaturer og avlesning av andre eksterne sensorer.
  • Alarmfunksjonalitet
  • Mulighet for å sette opp Geosone og motta meldinger om bevegelse innenfor og utenfor disse sonene.

App

Via vår gratis App får du:

  • Sanntidsinformasjon om hvor maskinene befinner seg
  • Økt effektivitet ettersom du enkelt kan sikre at den nærmeste ressursen benyttes
  • Alarm og varsling dersom kjøretøyet er utenfor det angitte områder