Til innholdet

transport & logistik

Våre plattformer tilbyr transportbransjen dybdedata for å analysere bruken av deres mobile eiendeler.
Gjennom et bredt spekter av rapporter kan du basere dine beslutninger på sanntidskunnskap.

alt

Våre løsninger gir din bransje

Bedre innsikt Økt ressursutnyttelse Økt lønnsomhet Lavere C02-utslipp  Høyere effektivitet

Transport- og logistikkbransjen er preget av en hverdag som stiller store krav til oversikt, sanntidsinformasjon, data fra kjøretøy og sjåfør, som alt kan være med på å danne grunnlag for oppgavestyring, overvåking av transport og etterbehandling.

 • Oppgavestyring sikrer rett enhet med rett sjåfør med nødvendig gjenværende kjøretid og rett kompetanse for oppgaven.
 • Overvåking av selve transporten sikrer at oppgaven løses innenfor avtalt tidsramme og under de betingelser - inkludert riktig temperatur - som er avtalt med kunden.
 • Beregning av tid og drivstofforbruk til bruk i etterkalkyle gir mulighet for å gi nødvendige rapporter til bruk både internt og til kunder.

Dette skaper oversikt og gir nødvendige verktøy for å kunne ta de riktige beslutningene, som igjen gir innsikt i virksomheten og er grunnlaget for en effektiv forretningsdrift.

Flåtestyring

Hos GSGroup anser vi begrepet flåtestyring som alle elementene selskapet trenger for å skape oversikt over flåten, både historisk og i sanntid, i rapportform og visuelt på en flåtestyringsplattform.

De viktigste elementene i GSGroups flåtestyringsløsninger er informasjon om:

 • Historiske GPS-posisjonsdata i form av rapporter og spor på kart
 • Sanntids GPS-posisjonsdata, visualisert på flåtestyringsplattform
 • Historisk og sanntidsinformasjon om temperaturer og avlesning av andre eksterne sensorer.
 • Sette opp ulike alarmer
 • Automatisk nedlasting av fartsskriverfiler og visualisering av gjenværende kjøretid på flåteadministrasjonsplattform
 • Mulighet for å sette opp Geo-gjerde og motta meldinger om bevegelse innenfor og utenfor disse sonene.
 • Leser FMS-data, inkludert drivstofforbruk
 • Tilkobling til kjølemaskiner og dørbrytere
 • Overvåking av serviceintervaller for utstyr

Kjøreatferd

God kjøreatferd gir besparelser på flåtedrift, minimerer risikoen for ulykker og skåner miljøet.

GSGroup hjelper til med å nå disse målene. Ved å lese bilens CAN-Bus får bilparkeieren viktig informasjon om kjøringen og kjøreatferden. Vi henter blant annet informasjon om skarpe svinger, hard bremsing, hvor mye drivstoff som er brukt, hvor mye sjåføren har brukt cruise control og tomgang.

Ved hjelp av en algoritme kan vi samtidig konkludere om bilen kjøres aggressivt eller fornuftig.

Fornuftig kjøring er både driftsbesparende og skadebegrensende. Samtidig sliter vi ikke på materialet unødvendig.

Fartskriverløsninger

Uansett om du kjører med pallegods, grus eller persontransport, er kjøre-hviletid noe alle transportverksteder må forholde seg til.

Risikoen for at sjåførene dine bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene er høy og konsekvensene er store.

GSGroup tilbyr en løsning, som automatisk henter kjøre-hviletidsdata fra biler og sjåfører. Fartskriveren kommuniserer med et korthotell og sender data til GSGroups server ved hjelp av en boks fra GSGroup i lastebilen. Derfra sendes de videre for analyse til våre samarbeidspartnere.

Data fra både bil og sjåfør hentes automatisk - basert på noen fastsatte intervaller. Dette sikrer at det alltid er gyldige og tidsriktige fartsskriverdata.

Temperaturovervåking 

Å sikre kjølekjeden under transport av mat og medisin er en utfordring. Konsekvensene av temperatursvingninger under f.eks. lasting og lossing kan være stort, spesielt hvis verditransporter som f.eks transport av medisin ender i ødeleggelse.

Med en løsning fra GSGroup får du et lett, fleksibelt og uanstrengt temperaturovervåkingssystem som følger produktet gjennom hele transportkjeden – i sanntid.

Les mer her

App

Via vår gratis App får du:

 • Sanntidsinformasjon om hvor kjøretøyene befinner seg
 • Økt effektivitet ettersom du enkelt kan sikre at den nærmeste ressursen benyttes
 • Alarm og varsling dersom kjøretøyet er utenfor det angitte områder

Integrasjon med tredjepartsutstyr

GSGroup forstår behovet og viktigheten av å kunne integreres i tredjepartsutstyr. Og dermed både hente og sende data til andre.

Ved å samarbeide med andre løsningsleverandører og gjenbruke data, hvor GSGroups kjernetjenester er et viktig element, sikrer vi de beste løsningene for våre kunder.

Digitalisering handler om å utnytte de teknologiske mulighetene og jobbe smart ved å gjenbruke dataene som GSGroup allerede henter i andre relasjoner.

Eksempler på integrering:

 • Integrasjon for kjølemaskiner og dørlåser
 • Integrasjon med leverandører av ruteoptimalisering
 • Integrasjon med lønnssystemer
 • Integrasjon med ordrehåndteringsløsninger
 • Integrasjon med ERP-systemer/faktureringssystemer

Integrasjon er en naturlig del når man inngår et samarbeid med GSGroup.