Til innholdet

Utleie

Våre plattformer tilbyr utleiebransjen dybdedata for å analysere bruken av deres mobile eiendeler.
Gjennom et bredt spekter av rapporter kan du basere dine beslutninger på sanntidskunnskap.

alt

Våre løsninger gir din bransje

Bedre innsikt Økt ressursutnyttelse Økt lønnsomhet Lavere C02-utslipp  Høyere effektivitet

GSGroup tilbyr flåtestyring til selskaper som driver med utleie av biler, maskiner og tilhengere.

Felles for utleietypene er behovet for oversikt over hvor objektene befinner seg, servicehåndtering, datagrunnlag for bruk i oppgjør og løsninger som sikrer trygg og profesjonell sporing og gjenfinning dersom et objekt blir stjålet.

Derfor er en løsning fra GSGroup basert på vår erfaring og kunnskap om de ulike bransjene vi leverer løsninger for.

aktuelle tjenester for utleiebransjen

 

  • Flåtestyring for maskiner, biler og tilhengere
  • Timeteller og kilometerteller for bruk ved avregning og overholdelse av serviceintervaller
  • Sporing og gjenfinning ved tyveri

 

Flåtestyring

En flåtestyringsløsning fra GSGroup gir bedre oversikt over flåten med tanke på optimalisering av utnyttelsesgrad og tidsriktig vedlikehold. Dette gjelder biler, hengere og maskiner.

Dette sikres blant annet av en nøyaktig visuell oversikt over alle kjøretøy på et kart, og et oppgjør med den tidkrevende manuelle innsamlingen av flåtedata erstattet med en intelligent, brukervennlig automatisert løsning.

Ved bruk av geosoner kan du planlegge logistikk og samtidig se om du utnytter flåten eller maskiner optimalt, dersom deler av flåten ikke har vært ute av sonen over en lengre periode.

Med en av GSGroups flåtestyringsløsninger kan flåteforvaltere utnytte verdifulle flåtestyringsdata for å oppnå en rekke operasjonelle effektiviteter.

 

 

En løsning fra GSGroup gir økt forretningsinnsikt, økt produktivitet, økt miljøbevissthet og bedre dokumentasjon.

Timeteller

Leasing- og utleieselskaper har et økende behov for å erstatte manuelle rutiner med en helautomatisert løsning som grunnlag for lesing, oppgjør og fakturering

Ved hjelp av timeteller hentes driftstid på maskiner som planlegger serviceintervaller og vedlikehold ved hjelp av våre servicemoduler. Timetelleren vil samtidig danne grunnlag for fakturering.

På biler og tilhengere vil vi kunne beregne kjørelengde basert på GPS-lengde, som også vil ta seg av planlegging av serviceintervaller og vedlikehold ved hjelp av våre servicemoduler. Samtidig vil km stand danne grunnlag for fakturering.

Med en GPS-sporingsløsning fra GSGroup får du full oversikt over timetellere og/eller km-stand på utleie av biler, maskiner og hengere

Din bedrift får en enkel måte å få full kontroll på kundenes forbruk på, enten det er biler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller tilhengere. Du får nøyaktige, troverdige data om timeforbruk og kjørelengde.

Det gir bedre dokumentasjon, og øker sikkerheten for at gyldige data er grunnlaget for fakturering.